Grupa Klepsydra podpisała list intencyjny w sprawie przejęcia spółki pogrzebowej

Siedziba firmy Grupa KLEPSYDRA
Siedziba firmy Grupa KLEPSYDRA

Grupa Klepsydra, lider rynku funeralnego w Polsce i pierwsza spółka z tego segmentu notowana na GPW, poinformowała, że 16 listopada 2023 r. podpisała list intencyjny ze wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością świadczącą kompleksowe usługi pogrzebowe w Polsce w sprawie nabycia przez Grupę Klepsydra wszystkich udziałów w Spółce. Transakcja ma zostać zamknięta do końca 2023 roku.

Nabycie udziałów Spółki funeralnej przez Grupę Klepsydra będzie sfinansowane ze środków pozyskanych z planowanej emisji akcji. Zarząd aktualnie prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami na temat objęcia akcji serii H. W związku z możliwością dokonania transakcji, Grupa przystąpi do finalizacji prowadzonych dotychczas rozmów z inwestorami. W sumie Grupa planuje pozyskać na przejęcia w tym roku w wyniku emisji akcji około 30 mln zł, z czego w lipcu pozyskała już 6,75 mln zł.

Grupa Klepsydra realizuje strategię konsolidacji rynku funeralnego w Polsce. W czerwcu 2023 r. Grupa nabyła 67,62% kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie PUK, która weszła w skład Grupy.

Spółka funeralna, z którą Grupa Klepsydra podpisała list intencyjny, prowadzi działalność na rynku funeralnym w jednym z dużych miast w Polsce i jego okolicach. Spółka ta wpisuje się w strategię rozwoju Grupy, która przewiduje, że do końca 2027 roku w skład grupy kapitałowej będzie wchodzić ok. 20 podmiotów działających na istotnych rynkach lokalnych w Polsce, obsługujących rocznie około 1.000 pogrzebów każdy.

Na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 20 czerwca 2023 roku, Grupa Klepsydra może wyemitować akcje serii H, jednak objęcie akcji powinno nastąpić do 30 listopada 2023 roku. W ocenie Zarządu do tego dnia Spółka nie zakończy rozmów z inwestorami. Mając to na uwadze Zarząd Spółki zamierza niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie w celu podjęcia kolejnej uchwały w sprawie emisji akcji serii H, z przedłużonym terminem zawarcia umów objęcia akcji.

Marek Cichewicz, prezes zarządu spółki holdingowej Grupa Klepsydra S.A.
Marek Cichewicz, prezes zarządu spółki holdingowej Grupa Klepsydra S.A.

„Realizujemy naszą strategię bardzo konsekwentnie i dalej zamierzamy zwiększać nasz udział w rynku pogrzebowym w Polsce. Konsolidujmy więc bardzo rozdrobnioną branżę i naszym zdaniem mamy wszystkie atuty do osiągnięcia sukcesu. Spółka, z którą podpisaliśmy list intencyjny, wpisuje się w nasze wymagania i jestem przekonany, że będzie bardzo dobrze nas jako Grupę uzupełniała. Rozmawiamy też z inwestorami w sprawie zamknięcia kolejnej emisji akcji” – powiedział Marek Cichewicz, prezes zarządu spółki holdingowej Grupa Klepsydra S.A.