Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014

0

Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, sytuacja na rynku pracy w II kwartale tego roku była zadecydowanie lepsza niż przed rokiem. Pracodawcy opublikowali w tym serwisie blisko 98 tys. ofert pracy, czyli o 8,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2013. W końcu więcej etatów dostępnych było w budownictwie, więcej propozycji czekało także na pracowników marketingu.

  • 97 698 tys. ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w II kwartale 2014 roku
  • 32 proc. – o tyle wzrosła liczba ofert pracy w branży TSL w porównaniu do analogicznego okresu w 2013 roku
  • 28 proc. – o tyle w ciągu roku wzrosła liczba ofert pracy dla specjalistów HR

Na znalezienie pracy największe szanse mieli specjaliści, z przynajmniej 2-letnim doświadczeniem zawodowym, do nich skierowane było aż 71 proc. ofert dostępnych na Pracuj.pl. Warto jednak zauważyć, że o 30 proc. względem ubiegłego roku wzrosło zapotrzebowanie na pracowników na stanowiska asystenckie. Może to świadczyć o tym, że polepszyły się warunki prowadzenia biznesu dla pracodawców, dlatego odważniej inwestują również w pracowników bez doświadczenia.

Najwięcej ofert pracy pochodziło z dużych firm, zatrudniających powyżej 250 pracowników. Co jednak warte podkreślenia o 1/5, w porównaniu do II kwartału 2013, wzrósł popyt na pracowników w firmach małych, zatrudniających do 10 osób. Ta dana również pokazuje, że warunki dla rozwoju firm są coraz lepsze.

Raport Rynek Pracy Specjalistów stanowiska.png

KTO ZATRUDNIAŁ

Tradycyjnie już największy popyt na pracowników odnotowano w branży handel i sprzedaż – co piąta oferta pracy pochodziła z tego sektora. Na kolejnych miejscach znalazły się: bankowość/finanse/ubezpieczenia(16 proc. wszystkich ofert) oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie (9 proc. wszystkich ofert), choć w przypadku tego ostatniego sektora odnotowano znaczący spadek zapotrzebowania – liczba ogłoszeń spadła w ciągu roku o 18 proc.

Po raz kolejny odnotowano wzrost popytu na pracowników w branży logistycznej. W porównaniu do I kwartału 2014 wzrost był na poziomie 18 proc., a w porównaniu do II kwartału 2013 roku liczba oferowanych etatów wzrosła aż o 1/3. Tak dynamiczny wzrost zapotrzebowania na pracowników w tym sektorze wyraźnie świadczy o lepszej koniunkturze w gospodarce.

Czytaj również:  Zarządzanie bez szefów – na czym polega idea turkusowej organizacji?

Widać też zdecydowaną poprawę w branży budowlanej. Względem analogicznego okresu w 2013 roku, pracodawcy z tego sektora opublikowali w serwisie Pracuj.pl o 22 proc. więcej ofert. O tym, iż faktycznie następuje ożywienie w tej branży, świadczy fakt, że w II kwartale tego roku było więcej ofert dla budowlańców (o 13 proc.), czyli szukano przede wszystkim osób, które będą realizowały nowe inwestycje.

Raport Rynek Pracy Specjalistów branże.png

KOGO SZUKANO

Najczęściej poszukiwanymi specjalistami pozostają handlowcy i specjaliści od sprzedaży – w II kwartale 2014 roku co czwarta ofert skierowana była właśnie do nich. Na drugim miejscu znaleźli się pracownicy obsługi klienta, dla których tym razem było jednak nieco mniej propozycji niż w I kwartale, bo 18,5 tys. (spadek o 7 proc.), a na trzecim pracownicy działów finansowych. Dla nich z kolei na Pracuj.pl było ponad 17 tys. ofert, czyli o 5 proc. więcej niż w I kwartale tego roku i aż o 1/5 więcej niż przed rokiem.