Ryzyko walutowe – jak się przed nim zabezpieczyć?Na ryzyko kursowe narażona jest w zasadzie każda firma posiadająca zobowiązania walutowe, takie jak kredyty czy nieopłacone faktury. Z oczywistych względów największe zagrożenie stanowi ono dla przedsiębiorstw prowadzących aktywną wymianę handlową z zagranicznymi kontrahentami. Na rynku mogą oni jednak znaleźć kilka instrumentów finansowych, pozwalających skutecznie zabezpieczyć się przez ryzykiem walutowym.

Przed ryzykiem walutowym pozwalają się zabezpieczyć przede wszystkim walutowe: opcje, kontrakty terminowe czy swapy. Warto jednak podkreślić, że z tego typu rozwiązań korzystają głównie większe firmy, w których zatrudniani są specjaliści ds. zarządzania ryzykiem kursowym. Działanie tych instrumentów jest bowiem dość skomplikowanie, a zastosowanie ich w praktyce wymaga sporych umiejętności i wiedzy z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych. Sprawdźmy więc, na czym polegają wspomniane sposoby zabezpieczania się przed ryzykiem na rynku walutowym.

Walutowe kontrakty terminowe

Najczęściej stosowanym w kontekście zabezpieczania pozycji walutowych rozwiązaniem są kontrakty terminowe – forward i futures. Na czym polegają? Zawierając kontrakt terminowy zyskujemy pewność, że w przyszłości wymienimy walutę po określonym kursie. Oczywiście najczęściej wykorzystywane są tutaj kontrakty futures, w przypadku których nie dochodzi do fizycznej wymiany waluty. W dniu zamknięcia kontraktu terminowego ustalana jest różnica między kursem transakcyjnym (kursem waluty w chwili zawarcia kontraktu) a kursem rynkowym (kursem waluty w momencie rozliczenia kontraktu). Tę różnicę mnoży się następnie przez wartość kontraktu, co wyraża rzeczywisty zysk/stratę na zawartej transakcji terminowej.

Zawierając kontrakt terminowy korzystamy z działania dźwigni finansowej, czyli inaczej mówiąc angażujemy kapitał (poprzez wniesienie depozytu zabezpieczającego) w wysokości odpowiadającej tylko kilku procentom wartości kontraktu. Bieżące kursy walut można śledzić na takich profesjonalnych serwisach jak https://xopenhub.pro/liquidity-provider/, przy czym należy pamiętać, że sposób rozliczenia danego kontraktu walutowego ustalany jest przez giełdę, na której zawieramy transakcję.

Opcje walutowe

Drugi popularny sposób na zabezpieczenie się przed ryzykiem walutowym stanowią kontrakty opcyjne, często zwane po prostu opcjami. Mogą być wykorzystywane do zajmowania zarówno jednej, konkretnej pozycji rynkowej, jak również do tworzenia złożonych strategii opcyjnych. W tym drugim wypadku możemy zarabiać na przykład: niezależnie od tego, czy kurs danej waluty wzrośnie lub spadnie, albo gdy pozostanie na względnie stałym poziomie. Ponieważ stosowanie takich rozwiązań wymaga już naprawdę zaawansowanej wiedzy, w wielu firmach wykorzystywane są jedynie proste strategie opcyjne polegające na kupnie bądź sprzedaży opcji walutowych.

Opcje a kontrakty terminowe – główne różnice

Zakup opcji, w porównaniu do kontraktów terminowych, charakteryzuje się tym, że zyskujemy prawo a nie obowiązek rozliczenia transakcji po danym kursie w przyszłości. Uściślając, jeśli w przyszłości kurs podąży w niekorzystnym dla nas kierunku i nie będzie dla nas opłacalna wymiana waluty, to po prostu zakupionych opcji nie realizujemy. Takie rozwiązanie jest korzystne, niemniej jednak musimy pamiętać, że wiąże się z koniecznością zapłacenia premii opcyjnej stronie wystawiającej opcje; inaczej mówiąc, za gotowość drugiej strony do wymiany waluty po określonym kursie, musimy zapłacić jej jej ustaloną cenę.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Jak wspomniano, małe przedsiębiorstwa rzadko kiedy korzystają z powyższych metod ograniczania ryzyka walutowego. Warto bowiem odnotować, że opcje, kontrakty czy swapy wiążą się z prowizjami dla banków czy firm hedgingowych, co generuje dodatkowe koszty. Dlatego częściej decydują się one na naturalne formy ograniczania ryzyka kursowego, poprzez na przykład równoważenie pozycji walutowych, albo rozliczanie płatności zagranicznych w walucie krajowej (jeśli tylko godzą się na to ich kontrahenci).