office-3295556_1280Prowadzenie biznesu w środowisku międzynarodowym wymaga szczególnych umiejętności oraz wiedzy w zakresie międzynarodowej dystrybucji, mechanizmów przepływu finansów oraz międzykulturowego komunikowania. Wszystkie te umiejętności oraz wiele innych opanujesz dzięki studiom International MBA.

International MBA – czego nauczysz się wybierając ten program?

Globalne otoczenie biznesowe jest zdecydowanie bardziej wymagające i skomplikowane niż rynki krajowe. Właśnie dlatego menedżerowie, którzy mają ambicje, by zarządzać międzynarodowymi projektami oraz zespołami pracowników potrzebują szczególnego wykształcenia, które pomoże im sprawnie i skutecznie funkcjonować w tym środowisku.

Jakie aspekty prowadzenia międzynarodowego biznesu poznasz w programie International MBA?

Programy International MBA poruszają każdy aspekt funkcjonowania w międzynarodowym biznesie. Zobacz, czego nauczysz się, zdobywając dyplom International MBA.

  • Finanse. W celu skutecznego zarządzania finansami przedsiębiorstwa konieczna jest znajomość instrumentów, które umożliwiają międzynarodowy przepływ finansów. W tej kwestii studenci zdobywają również wiedzę na temat pozyskiwania środków z międzynarodowych funduszy, a także o wzajemnych zobowiązaniach interesariuszy z różnych krajów.
  • Strategie biznesowe i projekty. Różne strategie mogą inaczej sprawdzać się na poszczególnych rynkach. Dlatego menedżer międzynarodowego biznesu musi znać narzędzia komunikacyjne oraz potrafić prowadzić skuteczną komunikację międzynarodową i międzykulturową. Studia International MBA dadzą Ci wiedzę na temat rozumienia potrzeb konsumentów na różnych rynkach.
  • Liderowanie. Program International MBA pozwoli Ci posiąść umiejętności dotyczące zarządzania wielonarodowymi i wielokulturowymi zespołami. W takim środowisku rola lidera, który potrafi zmotywować do pracy ludzi pochodzących z różnych kultur, jest szczególnie istotna.
  • Logistyka. Przepływ i transport dóbr, a także zarządzanie poszczególnymi zadaniami na arenie międzynarodowej jest znacznie trudniejszy niż na rynkach krajowych. Studia w programie International MBA uczą rozwiązywać logistyczne problemy na rynkach międzynarodowych.

Jakie korzyści po International MBA

Uczelnie oferujące program International MBA bardzo często nawiązują międzynarodową współpracę nie tylko pomiędzy ośrodkami naukowymi, ale również z korporacjami i innymi podmiotami biznesowymi. Dzięki temu studenci już w trakcie studiów mają możliwość przyjrzenia się z bliska realiom panującym w przedsiębiorstwach o międzynarodowym zasięgu oraz zdobycia doświadczenia i nawiązania wartościowych kontaktów. Wiele perspektyw dają również oferowane wyjazdy na zagraniczne stypendia.

Dyplomy International MBA są honorowane przez przedsiębiorstwa i uczelnie wyższe w wielu krajach. Są przepustkami do podjęcia pracy na stanowiskach menedżerskich w międzynarodowych firmach. Program International MBA prowadzony jest mi.in.  w szkole biznesu IBD Business School – https://ibd.pl/