Samochód na firmę – płać abonament RTV

samochód

Bez wątpienia przeważająca większość pojazdów poruszająca się po drogach wyposażona jest w odbiorniki radiowe, a każdy nowy pojazd trafiający na taśmę produkcyjną jako element wyposażenia obowiązkowego posiada radio. Powszechną informacją jest konieczność regulowania opłat za korzystanie z odbiorników radiowych czy telewizyjnych, ale czy powinniśmy dodatkowo płacić za odbiornik zamontowany w samochodzie firmowym?

Obowiązkowy abonament

Czy wiesz, czy i kiedy jesteś zobowiązany do opłacania abonamentu RTV? Masz samochód w firmie i podczas jazdy korzystasz z radia?  Bazując na informacjach zawartych w art.2. 1 Ustawy z dnia 25 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych, za korzystanie z odbiorników radiofonicznych czy telewizyjnych uiszcza się opłaty abonamentowe. Ważne, by pamiętać, że samo posiadanie odbiornika zobowiązuje nas już do zgłoszenia tego faktu i opłacania stosownych opłat.  Wspomniana ustawa szczegółowo wskazuje podmioty, które są zobowiązane do ponoszenia opłat, oraz opisuje, kto jest zwolniony z tego obowiązku. Zapisy nie dotyczą osób fizycznych i samochodów prywatnych, jeśli w gospodarstwie domowym zarejestrowane i opłacane są odbiorniki radiowe i telewizyjne, możemy bez obaw korzystać z odbiornika w samochodzie. Przepisy dotyczą jednak przedsiębiorców, którzy są zobligowani do płacenia za każdy odbiornik radiowy czy telewizyjny, będący na wyposażeniu firmy, również taki umieszczony w samochodzie służbowym

Rejestracja odbiornika radiowego 

Obowiązkiem pracodawcy jest zarejestrowanie odbiornika na nazwisko pracownika, który będzie samochód użytkował. Abonament należy opłacać oddzielnie, za każde auto firmowe, które jest wyposażone w odbiornik. Zaletą jest możliwość odliczenia kosztu abonamentu od podatku, co niewątpliwie jest ułatwieniem dla firm, które posiadają dużą ilość samochodów. Pracownicy Poczty Polskiej zajmują się sprawdzaniem płatności i mimo, iż kontrole zdarzają się rzadko, to nigdy nie wiadomo kiedy zostanie się sprawdzonym. 

Leasing? Abonament również obowiązuje

Obowiązek rejestracji i opłacania abonamentu RTV dotyczy również leasingobiorców. Obowiązek informowania leasingobiorców o konieczności zarejestrowania odbiorników radiowych na poczcie, spoczywa na firmach leasingujących. Jednakże nie każdy leasingobiorca płaci abonament, co wynika zazwyczaj z niewiedzy lub celowego działania. Warto jednak pamiętać, że za niewywiązywanie się obowiązku mogą grozić wysokie kary finansowe, które mogą być aż 30-krotnością miesięcznej opłaty abonamentowej. Taka kara potrafi mocno zaburzyć firmowy budżet, lepiej więc sprawdzić czy nie jesteśmy zobowiązani do uiszczania opłat abonamentu RTV.