SAS Forum 2018 – Analityka wyznacza nowe trendy technologiczne i zmienia sposób funkcjonowania świata

Alicja Wiecka
Alicja Wiecka

Jesteśmy świadkami transformacji cyfrowego świata napędzanej przez dane, powszechny dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych oraz dynamiczny rozwój takich dziedzin, jak uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja. Analityka stała się główną siłą napędową rozwoju technologii i gospodarki cyfrowej, a co za tym idzie sposobu funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Analityczna transformacja będzie tematem 24. edycji SAS Forum, które odbędzie się 21 maja w hotelu Hilton, w Warszawie.

(24 kwietnia 2018 r.) – Konferencja SAS Forum jest jednym z najważniejszych spotkań ekspertów, praktyków i użytkowników analityki biznesowej w Polsce. Wydarzenie to co roku gromadzi około 1000 gości, w tym przedstawicieli firm i instytucji reprezentujących różne branże, a także administrację publiczną i sektor akademicki. Tegoroczna konferencja odbędzie się pod hasłem „Navigate Change with Analytics”.

Rozwój technologii zależny od big data

Rozwój gospodarki cyfrowej sprawił, że kierunki i trendy w rozwoju technologii są bezpośrednio powiązane z rosnącymi potrzebami innowacyjnego wykorzystywania danych. Stosowane dzisiaj algorytmy znamy od lat 60. ubiegłego wieku, ale przez dekady ich zastosowanie było ograniczone z powodu braku odpowiedniej infrastruktury i mocy obliczeniowych. Dziś jesteśmy świadkami fundamentalnej zmiany w tym obszarze. To potrzeby biznesowe związane z zastosowaniem analityki determinują kształt nowych architektur komputerowych i platform obliczeniowych, tak by skutecznie wspierać cyfrową rewolucję w głównych kierunkach jej rozwoju: automatyzacji, łączności, zwinności i adaptowalności.

Gospodarka coraz bardziej analityczna

Zachodzące zmiany bezpośrednio wpływają na organizację i sposób działania przedsiębiorstw. Zmuszają do niestandardowego myślenia, wymagają wizji i efektywnego współdziałania. Powstają nowe zawody i role, których zadaniem jest zapewnienie kompleksowego zarządzania danymi i analizami w organizacji. Analityka znalazła stałe miejsce w agendzie zarządów firm i instytucji, a odpowiedzialność związana z poprawnością przetwarzania i bezpieczeństwem danych jest dzisiaj wymogiem nakładanym przez regulatorów rynków.

Firmy stale poszukują możliwości doskonalenia istniejących obszarów działalności oraz skutecznego adresowania identyfikowanych szans na zdystansowanie konkurencji. Analityka stała się nierozłącznym elementem tworzenia innowacyjnych produktów, rozwijania ofert usługowych czy ewolucji modeli ekonomicznych. Wspiera budowanie relacji z klientami, umożliwia reakcję w czasie rzeczywistym na zdarzenia w ich życiu, pozwala optymalizować dostępność towaru w sieci sprzedaży i jest kluczowym narzędziem w prewencji nadużyć i zarządzaniu ryzykiem. To tylko wybrane przykłady dziedzin, których kształt trwale zmieniła dostępność zaawansowanych algorytmów analitycznych.

Analityka nie tylko dla biznesu

Analityczna transformacja, której doświadczamy, wpływa na bezpieczeństwo i komfort życia każdego z nas, a także to, kim jesteśmy. W inteligentnym autonomicznym świecie uczymy się wykonywać nowe zawody, szybko przyswajamy nowe usługi i bardzo aktywnie angażujemy się w cyfrową rzeczywistość.

Alicja Wiecka
Alicja Wiecka

Żyjemy w analitycznym świecie otoczeni przez dane ukryte w produktach i usługach, z których codziennie korzystamy. To analityka gwarantuje dostępność naszych ulubionych towarów w wybranych sklepach, weryfikuje wniosek o kredyt w banku i przewiduje nasze preferowane kierunki wakacyjne. Inteligencja zaszyta w samochodach dba o bezpieczeństwo jazdy i podpowiada kiedy dokonywać koniecznych napraw i przeglądów, inteligentne miasta czuwają nad płynnością ruchu ulicznego i organizacją transportu publicznego. Dzięki analityce nasze życie jest łatwiejsze, a innowacyjne produkty dostępne od ręki. Analityka zmienia świat na lepsze i wytycza nowe kierunki rozwoju technologii, gospodarki i społeczeństwa mówi Alicja Wiecka, dyrektor zarządzający,  SAS Polska.