Horyzont 2020: Polskie firmy mogą pozyskać prawie 40 mld euro na B+R do 2020 r.

0

Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) – Polskie firmy pozyskały dotychczas ponad 291,8 mln euro środków na innowacje i programy badawczo-rozwojowe w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Dostępna pula wynosi jeszcze prawie 40 mld euro do pozyskania do 2020 r., poinformował Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK), który jest jednostką wspierającą udział polskich podmiotów programie. 

„Po granty mogą aplikować firmy, jednostki naukowo-badawcze oraz inne podmioty. Polskie firmy przemysłowe dzięki instrumentom zintegrowanym w ofercie Europejskiej Rady ds. Innowacji mają szczególną szanse na rozwój” – czytamy w komunikacie.

Od 2014 r., kiedy wystartował program Horyzont 2020, granty zdobyły 564 podmioty, które wzięły udział w 943 projektach. To m.in. przedsiębiorstwa – zarówno prywatne, jak i należące do Skarbu Państwa – oraz jednostki naukowe oraz inne podmioty.

„Z naszych statystyk wynika, że po unijne pieniądze na badania i rozwój chętniej sięgają firmy małe i średnie. Polska jednak nie jest wyjątkiem, ponieważ podobnie wyglądają wyniki 13 państw, który do Unii Europejskiej wstępowały po 2004 roku. Dlatego dążymy do aktywizacji środowisk polskiego biznesu i nauki. Wiemy, jak skutecznie aplikować o granty na badania i rozwój i chcemy ten know-how przekazać przedsiębiorcom i naukowcom. Naszym celem jest, aby podobne sukcesy w pozyskiwaniu pieniędzy na realizację projektów badawczo-rozwojowych osiągało więcej polskich firm” – powiedziała zastępca dyrektora KPK Katarzyna Walczyk-Matuszyk, cytowana w komunikacie.

„Całkowity budżet programy Horyzont 2020 na lata 2014-2020 wynosi blisko 80 mld euro. Celem programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów oraz technologii na rynek. W puli programu pozostało jeszcze ok. 40 mld euro” – czytamy dalej w materiale.

Szczególną inicjatywą jest Europejska Rada ds. Innowacji (EIC), która do 2020 roku przeznaczy 2,8 mld euro na wsparcie realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz implementację innowacyjnych rozwiązań technologicznych do produkcji przemysłowej. EIC wspiera najbardziej perspektywiczne projekty badawczo-rozwojowe, których potencjał pozwala na wdrożenie innowacji na skalę międzynarodową.

Czytaj również:  Raimondo Eggink Człowiekiem Corporate Governance 2018

„Wsparcie, jakie przedsiębiorcom oraz naukowcom oferuje EIC, daleko wykracza poza możliwość pozyskania grantu finansowego. W ramach EIC wyselekcjonowani eksperci oferują  również mentoring i coaching, możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych, strategiczne doradztwo na rzecz rozwoju ekosystemu sprzyjającego innowacjom oraz pomoc w projektowaniu nowych procesów i modeli biznesowych. Eksperci to osoby z bogatym doświadczeniem, którzy z powodzeniem realizowali międzynarodowe projekty biznesowe, dotyczące innowacji” – napisano też w komunikacie.