Dolnośląscy przedsiębiorcy pozytywnie postrzegają obecną i przyszłą koniunkturę gospodarczą

0

Wśród właścicieli mikro i małych firm po raz pierwszy od ośmiu lat prym wiodą optymiści – takie są wyniki badań zawartych w raporcie przygotowywanym przez Bank Pekao S.A. Zdecydowanie lepsze nastroje wśród przedsiębiorców odnotowano również w województwie dolnośląskim. Przedsiębiorców regionu wyróżnia ponadprzeciętna gotowość do finansowania inwestycji przez leasing.

Bank Pekao S.A. przygotował ósmą edycję raportu o sytuacji mikro (zatrudniających do 9 osób) i małych firm (zatrudniających nie więcej niż 49 osób). Według autorów „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2017” właściciele małego biznesu w Polsce od lat nie byli takim optymistami, zarówno jeśli chodzi o ich biznes i perspektywy jego rozwoju, jak i sytuację gospodarczą w kraju.

W ramach prowadzonych badań przeprowadzono wywiady telefoniczne z właścicielami 6901 mikro i małych przedsiębiorstw z całej Polski. Ankietowanych poproszono o odpowiedzi na 71 pytań, które dotyczyły sytuacji gospodarczej, sytuacji finansowej firmy, zatrudnienia, inwestycji, czy innowacyjności – łącznie osiem zagadnień tematycznych.

W skali całego kraju, średnia wartość Ogólnego Wskaźnika Koniunktury – OWK (głównego miernika nastroju przedsiębiorców będącego wynikiem raportu) w roku 2017 wyniosła 100,8 punktu. Po raz pierwszy w historii badań wskaźnik ten przekroczył barierę 100 punktów, czyli poziomu neutralnego, czyli statystycznie po raz pierwszy dominowali w badaniu optymiści. Wskaźnik w tym badaniu był wyższy od najlepszego dotąd roku badawczego 2015 o 2,5 punktu i wyższy od najsłabszego 2012 aż o 11,3 punktu.

Ogólny Wskaźnik Koniunktury w województwie dolnośląskim (100,2 pkt.) nie odbiegał istotnie od średniej wartości wskaźnika w kraju (100,8 pkt.) i był najwyższy od ośmiu lat. Dolnośląscy przedsiębiorcy patrzą też optymistycznie w przyszły rok: w badaniu Ogólny Wskaźnik Koniunktury wyniósł 101,4 pkt. (dla całej Polski 102,2 pkt.)

– Wskaźnik koniunktury mikro i małych firm w woj. dolnośląskim osiągnął rekordowe 100,2 punktu w 2017 roku. W porównaniu do ubiegłorocznego badania przedsiębiorcy lepiej ocenili niemal wszystkie badane obszary, z czego najbardziej wzrosła ocena sytuacji gospodarczej, ale także sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Pomimo napięć na rynku pracy, związanych między innymi ze wzrostem płac, mikro i małe firmy planują zatrudniać pracowników – powiedziała Małgorzata Wróblewska z Biura Funduszy UE Banku Pekao

Czytaj również:  Jastrzębie wystąpienie prezesa Fed umocniło kurs dolara

Na poziomie kraju, wzrost zadowolenia odnotowano we wszystkich ośmiu badanych obszarach nastrojów. W stosunku do poprzedniego roku najbardziej poprawiła się ocena ogólnej sytuacji gospodarczej kraju (aż 10,4 punktów w skali), sytuacji branży (+6,5 pkt) oraz ocena sytuacji firmy oraz jej przychodów (odpowiednio + 4,5 i 4,3 pkt).  Trendy w nastrojach przedstawione w badaniu pokrywają się z wynikami indeksów nastrojów GUS dla całej gospodarki i poszczególnych sektorów.

W skali całego kraju, zmienia się postawa przedsiębiorców do usług finansowych. Między innymi zmniejszyła się niechęć mikro  i małych przedsiębiorców do zadłużenia. Jeszcze 4 lata temu mówiło o tym 40% firm niekorzystających z kredytu, w aktualnym badaniu już tylko 27%. Natomiast tylko 11% niekorzystających z kredytu mówi o braku dostępu do źródeł finansowania (np. w wyniku braku zdolności kredytowej).