Setanta ASI S.A. przeprowadzi przegląd opcji strategicznych

GPW – sala notowań

Setanta ASI S.A., Spółka notowana na Głównym Rynku GPW w Warszawie, będąca Grupą Kapitałową (Jednostką Inwestycyjną) skoncentrowaną na trzech obszarach: projektach globalnych, projektach lokalnych oraz nieruchomościach, dokona analiz opcji strategicznych. Ich celem jest umożliwienie kapitałowego wzmocnienia Emitenta.

Zarząd Setanta ASI S.A. poinformował o podjęciu decyzji o przeanalizowaniu opcji strategicznych dla Spółki, które mogą umożliwić jej kapitałowe wzmocnienie. Emitent podkreśla, że aktualnie żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej nie zostały jeszcze podjęte i nie ma pewności, czy oraz kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Setanta ASI S.A. ocenia, iż podjęcie działań mających na celu ewentualny wybór konkretnej opcji strategicznej może stanowić dla inwestorów istotną informację niezależnie od wyniku analiz oraz finalnego skutku potencjalnego procesu. Zarząd Spółki będzie dążył do wypracowania jak najlepszego modelu jej dalszego rozwoju.

„Naszym celem jest znalezienie rozwiązania, które umożliwi prowadzenie działalności w skali znacznie większej niż do tej pory, co powinno przełożyć się na osiąganie przez Spółkę lepszych wyników finansowych.” – wyjaśnia Konrad Szwedziński, Członek Zarządu Spółki Setanta ASI S.A.

Setanta ASI S.A. koncentruje się obecnie na rozwoju perspektywicznych projektów globalnych, które obok projektów lokalnych i nieruchomości, stanowią jeden z trzech fundamentów działalności inwestycyjnej Spółki. Podmioty globalne wchodzące w skład portfela inwestycyjnego Emitenta zostały dobrane do niego w oparciu o bardzo rygorystyczne kryteria związane m.in. z potencjałem realizowania innowacyjnych przedsięwzięć w skali globalnej. W dłuższym horyzoncie czasowym spółki mają skoncentrować swoją sprzedaż przede wszystkim na rynkach zagranicznych. Strategia Setanta ASI S.A. przewiduje, że podmioty te mają umożliwić osiągnięcie ponadprzeciętnych stóp zwrotu przy odpowiednio podwyższonym poziomie ryzyka. W portfelu inwestycyjnym Emitenta znajdują się obecnie cztery spółki o globalnym potencjale rozwoju: MODE S.A., Excelead S.A., PRIDE Gaming Sp. z o.o. oraz City Inspire S.A.