SferaNET S.A. z rekordowymi przychodami ze sprzedaży

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

SferaNET S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2014 r., działająca w branży telekomunikacji, zakończyła 3 kw. 2016 r. rekordowymi przychodami netto ze sprzedaży, które wyniosły 2.092 tys. zł oraz zyskiem netto w wysokości 86 tys. zł. Spółka zrealizowała kilka kontraktów sprzedaży sprzętu z branży teleinformatycznej i telekomunikacyjnej, co pozwoliło jej zanotować najwyższy poziom przychodów w całej historii.

3 kw. 2016 r. przyniósł Emitentowi znaczący wzrost zysku netto i przychodów netto ze sprzedaży w odniesieniu do analogicznego okresu 2015 r. i wyniósł on odpowiednio 218% oraz ponad 190%. Narastająco, zysk netto SferaNET S.A. po trzech kwartałach 2016 r. sięgnął blisko 247 tys. zł, a wartość sprzedaży przekroczyła 3.532 tys. zł wobec 99 tys. zł zysku netto i 1.750 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży rok wcześniej. Warto także dodać, że Spółka odnotowuje stały wzrost osiąganych rentowności, co pozwala jej Zarządowi spoglądać z dużym optymizmem na kolejne kwartały.

„Cieszę się, że mamy za sobą kolejny bardzo dobry kwartał, bowiem wysokość przychodów ze sprzedaży to nowy rekord Spółki. Jest to tym bardziej satysfakcjonujące, gdyż otworzył się przed nami nowy rynek związany ze sprzedażą sprzętu IT. W przyszłości planujemy wzmocnić nasz dział handlowy specjalistą właśnie z tego obszaru.” – komentuje Bogusław Sromek, Prezes Zarządu Spółki SferaNET S.A.

„SferaNET utrzymuje na lokalnym rynku bardzo silną markę. Sądzę, że jest to spowodowane świadczeniem usług o wysokiej jakości, jak również kilkunastoletnią obecnością firmy na rynku. Oznacza to, że aktualnie mamy więcej zamówień niż mocy przerobowych i pracujemy nad możliwościami zwiększenia naszej wydajności. Taka sytuacja Spółki pozwala z optymizmem planować kolejne osiągnięcia i wyniki finansowe. Więcej na ten temat będzie można przeczytać podczas planowanej na 17 listopada br. aktualizacji prognoz finansowych. – dodaje Anna Stanaszek, Prokurent SferaNET S.A.

SferaNET S.A. konsekwentnie realizuje przyjętą strategię w zakresie polityki sprzedażowej swoich usług i rozszerza zasięg sieci światłowodowej pozyskując perspektywiczne kontrakty z klientami biznesowymi. Dzięki rozbudowie infrastruktury Spółka poszerza również swój dostęp do klientów indywidualnych. Duże znaczenie dla dalszej poprawy wyników finansowych Emitenta ma fakt, że w grudniu 2015 r. zakończyły się umowy abonamentowe dla Klientów korzystających z promocyjnej prolongaty. Od początku 2016 r. powyżsi Klienci opłacają już pełny abonament. Dodatnia dynamika zawieranych umów z osobami fizycznymi w 3 kw. 2016 r. w ujęciu rdr. jest bardzo dobrym prognostykiem dla dalszego wzrostu przychodów osiąganych ze sprzedaży usług abonamentowych. SferaNET S.A. zrealizowała w minionym kwartale zlecenie na dostawę sprzętu IT o wartości 1,5 mln zł netto.

„Bez wątpienia komplementarne usługi, tj. obsługa pod kątem telekomunikacyjnym oraz wyposażanie serwerowni, a także usługa support’u IT, są dobrym kierunkiem rozwijania usług w sektorze biznesowym. Z pewnością rynek małych i średnich firm będzie dostrzegał realne korzyści z dostępu do kompleksowej usługi, jaką dziś świadczymy.” – zakończyła Anna Stanaszek.

SferaNET S.A. przedstawiła w czerwcu br. prognozy finansowe na 2016 r. Zakładały one osiągnięcie przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 2.700 tys. zł oraz wypracowanie zysku EBITDA w kwocie 800 tys. zł. Narastająco, po trzech kwartałach 2016 r. Spółka wykonała prognozę przychodów na poziomie ponad 130% oraz zysku EBITDA na poziomie ponad 104%. W związku z tym Emitent opublikuje nowe prognozy finansowe na 2016 r. w dniu 17.11.2016 r.

W ostatnim czasie w Akcjonariacie Spółki ujawnił się fundusz kapitałowy – ABS Investment S.A., który przekroczył próg 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. ABS Investment S.A. dokonał nabycia 369.841 szt. akcji Emitenta i po przeprowadzonej transakcji posiada łącznie 512.206 szt. akcji, co stanowi 11,12% udziałów w ogólnej liczbie głosów na WZA SferaNET S.A. oraz tyle samo udziałów w jej kapitale zakładowym.