SFK Polkap S.A. chce wzmocnić Radę Nadzorczą

GPW budynek wejscie

Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2012 r., zamierza zmienić skład Rady Nadzorczej w celu wzmocnienia jego potencjału. Decyzję w tym zakresie podejmą Akcjonariusze Emitenta podczas ZWZA zwołanego na dzień 28.06.2016 r.

Planowane zmiany w składzie Rady Nadzorczej wynikają z bardzo dynamicznego rozwoju Spółki. Do Rady Nadzorczej mają zostać włączone osoby związane z branżą odzieżową oraz posiadające ogromne doświadczenie, które może zostać wykorzystane przez SFK Polkap S.A., przynosząc tym samym duże korzyści Spółce oraz jej Akcjonariuszom. Emitent planuje także powołać w skład Rady Nadzorczej osoby działające w branży finansowej, handlowej oraz marketingowej, które będą w stanie wspierać Zarząd w budowie i realizacji Strategii Rozwoju na kolejne lata. Ma ona pozwolić na dalsze umacnianie pozycji rynkowej SFK Polkap S.A. oraz poprawę wyników finansowych Spółki.

„Wysokie tempo rozwoju Spółki wymaga wsparcia ze strony specjalistów z różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nasi Akcjonariusze podejmą podczas najbliższego ZWZA, które odbędzie się w dniu 28.06.2016 r., decyzję w sprawie zmian personalnych w składzie Rady Nadzorczej. Jestem przekonany, że wzmocnienie potencjału tego organu przyniesie korzyści całej Spółce i pozwoli nam skutecznie realizować naszą strategię rozwoju oraz osiągać jeszcze lepsze wyniki finansowe.” – komentuje Paweł Kaliciak, Prezes Zarządu Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy S.A.

SFK Polkap S.A. zakończyła 1 kw. 2016 r. zyskiem netto w wysokości 0,9 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 5,08 mln zł. W 2015 r. Spółka wypracowała 4,06 mln zł zysku netto, a wartość jej przychodów netto ze sprzedaży przekroczyła 20,46 mln zł. Prognoza finansowa Emitenta zakłada wypracowanie w 2016 r. zysku brutto w kwocie 6,5 mln zł. Została ona przygotowana w oparciu o przewidywane wyniki ze sprzedaży produktów oraz dalsze zwiększanie skali działalności Emitenta na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych.

W grudniu 2015 r. Spółka została zakwalifikowana w skład portfela indeksu NCIndex30, który grupuje trzydzieści najbardziej płynnych podmiotów z rynku NewConnect. Z kolei od stycznia br. SFK Polkap S.A. znajduje się w segmencie NewConnect Lead, w którym obecnych jest dwadzieścia sześć największych i najpłynniejszych spółek z alternatywnego rynku.

Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od sierpnia 2012 r., która zajmuje się produkcją i dystrybucją kapeluszy oraz półproduktów z wełny, a także włosa króliczego.