Sieć bezprzewodowa w przedsiębiorstwach i jej zalety

wifi

Każda nowoczesna, rozwijająca się firma powinna obecnie działać szybko i terminowo. Jednym z czynników, które usprawniają funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest sień bezprzewodowa WLAN. To system, która umożliwia podłączenie wielu urządzeń bez konieczności dodatkowego okablowania. Dzięki temu każdy pracownik może swobodnie przesyłać i mieć dostęp do danych z dowolnego miejsca w budynku. Jakie są zalety sieci WLAN i jak ją wdrożyć?

Sieć bezprzewodowa WLAN to obecnie standard w większości firm, ale warto mieć na uwadze fakt, że nie sama sieć jest istotna, ale prawidłowe zaplanowanie i wdrożenie. Tylko poprawnie działająca i zabezpieczona przyniesie w firmie pożądane efekty. W jaki sposób zła praca sieci bezprzewodowej wpływa na funkcjonowanie firmy?

 • znaczne spowolnienie działania firmy – brak dostępu do danych i urządzeń sprawia, że praca się opóźnia, wymaga przemieszczania się, kontaktowania z kilkoma osobami,
 • spadek wydajności pracowników – konieczność stałego przemieszczania się, przywiązania do konkretnego miejsca, w którym jest okablowanie, wpływa na stratę czasu, który mógłby być wykorzystany na kolejne działania,
 • opóźnienia w funkcjonowaniu firmy – przestoje w wysyłce faktur, zamówień, nieskończone projekty, powolne przekazywanie informacji wpływają na ogólne opóźnienia, a tym samym utratę klientów i przychodów,
 • straty finansowe – każde opóźnienie, niedotrzymanie terminu, nieprzesłanie faktury to realne straty w przychodach.

Zalety sieci bezprzewodowej WLAN w firmie

Brak prawidłowo skonfigurowanej i rozplanowanej sieci WLAN to realne straty poniesione przez firmę. Jednocześnie sieć WLAN to szereg zalet, usprawniających działanie przedsiębiorstwa, pracowników i kadry zarządzającej. W jaki sposób sieć wspomaga funkcjonowanie firmy?

 • gwarantuje szybką wymianę danych, informacji i dokumentów,
 • wygodne i komfortowe współdzielenie zasobów pomiędzy komputerami, serwerami i dodatkowymi urządzeniami, takimi jak drukarka, skaner czy fax,
 • komfortowe korzystanie z komputerów stacjonarnych i wszelkich urządzeń mobilnych (telefonów, tabletów) oraz pozostałych sprzętów, które zostały podłączone do sieci,
 • bezproblemowy dostęp do technologii z każdego miejsca w firmie, np. podczas spotkania lub w kryzysowej sytuacji,
 • sprawne działanie monitoringu z możliwością przesyłania obrazu i zdalnego zarządzania systemem,
 • swobodny dostęp do poczty mailowej, kalendarza spotkań oraz wspólnych folderów z danymi i dokumentami,
 • znaczne przyspieszenie i usprawnienie pracy pracowników, obsługi klientów i kontrahentów,
 • możliwość korzystania z nowoczesnych technologii, np. czytnika kodów QR na produkcji lub w magazynie.

Jak zabezpieczyć sieć WLAN – kontrola dostępu do sieci NAC

Wraz z planowaniem sieci dostawca IT powinien uwzględnić rozwiązania, zapewniające jej bezpieczeństwo i kontrolę dostępu. Wiąże się to nie tylko z zapewnieniem ochrony danych oraz dokumentów, ale także ewentualnymi atakami zewnętrznymi, zainfekowaniem sieci lub kradzieżą informacji. Za cyberbezpieczeństwo odpowiada m.in. kontrola dostępu do sieci NAC. System Network Access Control (NAC) łączy kilka różnych technik zabezpieczeń, dzięki czemu zapewnia kontrolę nad dostępem do sieci bezprzewodowej. Firmowe urządzenia (firmowe laptopy lub telefony komórkowe są często wyposażone w oprogramowanie antywirusowe, a ich użytkownicy, chcąc uzyskać dostęp do krytycznych zasobów, poddawani są procesowi uwierzytelniania. NAC pozwala na zastosowanie dwuetapowej weryfikacji (np. za pomocą e-maila lub SMS-ów) oraz wykorzystanie najnowszych metod szyfrowania Wi-Fi Protected Access 2 i standardów WPA3. W ten sposób możliwe jest ograniczenie dostępności zasobów sieciowych tylko do użytkowników uwierzytelnionych. Weryfikuje także nowe urządzenia, które chcą się połączyć z sieci poprzez sprawdzenie, czy spełniają postawione wymagania (najnowsze oprogramowanie antywirusowe lub brak luk).

Obecnie sieć bezprzewodowa WLAN w firmie to standard. Warto jednak pamiętać, aby stale weryfikować jej stan i bezpieczeństwo. Dzięki temu będzie ona spełniała wymagania rozwijającego się przedsiębiorstwa i działała zgodnie z jego aktualnymi potrzebami.