Sielewicz: PPK to nowoczesny program, podobny do rozwiązań zachodnich

0

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych podniesie stopę oszczędzania w Polsce. Obecnie plasujemy się na niskim poziomie, a nasz wynik jest poniżej średniej unijnej oraz poniżej średniej w większości krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Dla samego rynku kapitałowego może to być znaczący bodziec – będziemy obserwować napływ nowych środków. Spowoduje to mniejszą zależność rynku kapitałowego w Polsce od wahań nastrojów, wydarzeń na rynkach światowych i decyzji podejmowanych poza granicami naszego kraju. Możemy być beneficjentem tej sytuacji w obliczu dekoniunktury lub bardziej krytycznego patrzenia na kraje rozwijające się. Dla polskich emerytów PPK należy ocenić pozytywnie.

– Program jest dobrowolny oraz nowoczesny, posiada wiele zbieżności do programów stosowanych w krajach zachodnich czy USA. Stopa oszczędzania będzie wzrastała – powiedział serwisowi eNewsroom Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w regionie Europy Centralnej – Dużo wątpliwości jest po stronie kwestii zaufania Polaków –  mieliśmy do czynienia  z demontażem systemu Otwartych Funduszy Emerytalnych. Jednak w porównaniu z tym systemem zagwarantowane zostało, że środki zgromadzone w ramach PPK będą prywatne. Zapis ten powoduje zmniejszenie niepewności, jednak stopień partycypacji w programie może być mniejszy, niż oczekiwany przez rząd – ocenił Sielewicz

Czytaj również:  Amerykański rynek pracy pozostaje silny