Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za II kwartał 2018 r.

0
PKN ORLEN w II kwartale 2018 roku osiągnął najwyższy w historii wynik segmentu detalicznego w wysokości 677 mln zł, co oznacza wzrost o 18% (r/r). Łącznie wszystkie segmenty działalności wypracowały zysk operacyjny EBITDA wg LIFO na poziomie 2,1 mld zł. Dobry wynik finansowy został wypracowany pomimo realizacji zaplanowanych postojów remontowych we wszystkich rafineriach oraz trudniejszego otoczenia makroekonomicznego (r/r),, na które wpływ miała przede wszystkim drożejąca ropa naftowa. Niekorzystny wpływ makro został częściowo zrekompensowany wzrostem wolumenów sprzedaży o 2% (r/r).
Kluczowym wydarzeniem drugiego kwartału było rozpoczęcie Programu Rozwoju Petrochemii. Koncern na inwestycje w tym obszarze przeznaczy 8,3 mld zł do 2023 r., co po zakończeniu inwestycji powinno przełożyć się na wzrost wyniku EBITDA o ok. 1,5 mld zł rocznie. W omawianym okresie zakończono również budowę nowoczesnej elektrociepłowni gazowo-parowej w Płocku, a także uzyskano zgodę Czeskiego Banku Narodowego na wykup pozostałych akcji Unipetrol. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN zatwierdziło rekomendowaną przez Zarząd wypłatę dywidendy za 2017 r. w wysokości 3 zł na akcję.
W II kwartale 2018 roku PKN ORLEN osiągnął:
• 2,1 mld zł EBITDA wg LIFO
• Rekordowy wynik EBITDA wg LIFO segmentu detalicznego na poziomie 677 mln zł, wyższy o 18% (r/r)
• Wzrost wolumenów sprzedaży o 2% (r/r)
• Wzrost przychodów o 16% (r/r)
W II kwartale 2018 roku odnotowano spadek modelowej marży downstream o (-) 1,2
USD/bbl (r/r), głównie w efekcie wzrostu średniej ceny ropy Brent o prawie 50% (r/r). W Polsce wzrosła konsumpcja zarówno oleju napędowego, jak i benzyny o 5% (r/r). Wzrost konsumpcji paliw odnotowano również w Czechach i na Litwie.
Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN
Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN

– Wypracowane w drugim kwartale tego roku dobre wyniki finansowe, w tym rekordowy rezultat detalu oraz silne fundamenty finansowe dają solidne podstawy do realizacji naszych planów strategicznych. Podejmując decyzje biznesowe kładziemy nacisk na zwiększanie wartości Koncernu również w dłuższej perspektywie. M.in. dlatego rozpoczęliśmy Program Rozwoju Petrochemii, który pozwoli na dalszą dywersyfikację źródeł przychodów i będzie skuteczną odpowiedzią na wyzwania przyszłości. Dobrą informacją „na dzisiaj” dla akcjonariuszy jest oddanie do użytku elektrociepłowni gazowo-parowej w Płocku co umacnia naszą pozycję w obszarze energetyki – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Segment downstream Koncernu w II kwartale 2018 roku wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie prawie 1,6 mld zł. Dobry rezultat został osiągnięty dzięki wzrostowi wolumenów sprzedaży o 1% (r/r). W omawianym okresie wzrosła m.in. sprzedaż oleju napędowego, poliolefin, nawozów, PCW i PTA przy niższej sprzedaży benzyn, LPG i olefin (r/r). Dodatni efekt wolumenowy został zniwelowany przez ujemny wpływ otoczenia głównie w efekcie wyższych kosztów zużyć surowców na własne potrzeby energetyczne oraz pogorszenia marż na produktach petrochemicznych, ciężkich frakcjach rafineryjnych i SN150.
Czytaj również:  Wysokie koszty dostaw przesyłek hamują rozwój handlu w sieci. Allegro postanowiło na stałe wprowadzić darmowe przesyłki i zwroty