Skrajne ubóstwo puka do drzwi

Robert Majkowski - Fundusz Hipoteczny DOM
Robert Majkowski - Fundusz Hipoteczny DOM

O skrajnym ubóstwie mówi się wtedy, gdy osoba ma mniej niż 692 zł na zaspokojenie swoich potrzeb.[1] O niedostatku mówi się natomiast, gdy dochód jednoosobowego gospodarstwa domowego (mowa o osobie pracującej) nie przekracza 1334 zł. To dane z roku 2021, gdy inflacja była znacznie niższa, a sytuacja ekonomiczna kraju – nieco lepsza. Mimo to w 2021 roku w niedostatku żyło aż 40 proc. Polaków, a w skrajnym ubóstwie 1,6 mln osób, w tym blisko 250 tys. seniorów.[2] Organizatorzy Szlachetnej Paczki właśnie opublikowali „Raport o Biedzie 2022”. Dane są zatrważające.  

Z raportu Szlachetnej Paczki wynika, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy aż 80 proc. Polaków zdecydowanie odczuło wzrost cen żywności. Trzeba tu zaznaczyć, że odpowiedź „zdecydowanie tak” zaznaczyło 80 proc. respondentów, ale odpowiedź „raczej tak” aż 15 proc. a to oznacza, że wzrost cen żywności był odczuwalny niemalże dla wszystkich ankietowanych. Aż 89 proc. osób stwierdziło, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy odczuło wzrost kosztów utrzymania mieszkania lub domu (66 proc. – zdecydowanie tak, a 23 proc. – raczej tak). Okazuje się, że obecna sytuacja ekonomiczna oraz rosnąca inflacja powoduje, że 84 proc. Polaków oszczędza pieniądze – kupuje mniej towarów i usług albo wybiera tańsze zamienniki. Najwięcej oszczędza na zakupie odzieży lub butów (64 proc.), rozrywce i kulturze (64 proc.), zużyciu mediów (58 proc.), żywności (45 proc.), czy też ogrzewaniu mieszkania albo domu (36 proc.).

– Jedną z grup społecznych, które zmagają się z niskimi przychodami oraz ubóstwem są seniorzy. Z roku na rok rośnie liczba osób starszych, które są zadłużone i nie mogą poradzić sobie ze spłatą zobowiązań. Aż 60 proc. naszych klientów decyduje się na rentę dożywotnią ponieważ chce spłacić swoje zadłużenie. W odpowiedzi na te potrzeby wprowadzamy rozwiązanie, które umożliwia wypłacenie seniorowi jednorazowo większej kwoty pieniędzy już przy podpisaniu umowy renty dożywotniej. Ma to pomóc emerytom w zaplanowaniu większych wydatków, ale też w spłacie dotychczasowych zobowiązań – mówi Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM.

Z danych ZUS wynika, że średnia emerytura w Polsce wynosi 2545 zł brutto. Z kolei najniższe świadczenie emerytalne to 1338,44 zł. Trzeba jednak pamiętać, że w kraju rośnie liczba osób, które pobierają świadczenia niższe niż minimalne. Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazała, że w marcu 2021 roku emeryturę niższą niż minimalną pobierało 365 tys. osób, a w marcu 2020 roku 333 tys. co oznacza przyrost o 32 tys. tylko w ciągu jednego roku.[3]

– Jeżeli w tej analizie cofniemy się jeszcze dalej w przeszłość i spojrzymy na dane z roku 2011 okaże się, że od tamtego czasu aż do teraz, liczba osób bez minimalnych świadczeń emerytalnych wzrosła piętnastokrotnie – mówi Robert Majkowski.

Raport Szlachetnej Paczki nie pozostawia złudzeń. Aż 77 proc. rodaków uważa, że inflacja i rosnące ceny produktów najbardziej dotykają tych, którzy już wcześniej byli w trudnej sytuacji materialnej (44 proc. odpowiedziało, że „zdecydowanie tak”, a 33 proc., że „raczej tak”). Obecna sytuacja ekonomiczna powoduje, że ludzi, którzy potrzebują pomocy będzie coraz więcej – takiego zdania jest łącznie 81 proc. z nas (45 proc. odpowiedziało na to stwierdzenie – zdecydowanie tak, a 36 proc. – raczej tak).

[1] https://wiadomosci.wp.pl/musza-przetrwac-za-13-zl-na-dzien-najnowsze-dane-6837778780392128a oraz „Raport o biedzie 2022”, opublikowany przez Szlachetną Paczkę, szczegóły:

[2] Tamże.

[3] https://www.infor.pl/prawo/emerytury/wysokosc/5288285,Ile-osob-pobiera-emeryture-nizsza-niz-minimalna.html