Software Mind spółka z Grupy Ailleron z nowym kontraktem zagranicznym w obszarze technology intelligence

ailleron 2

Spółka Software Mind wchodząca w skład Grupy Ailleron podpisała umowę ze spółką Snow Software Ltd. z siedzibą w Bracknell w Wielkiej Brytanii. Ailleron podaje w raporcie, że Spółka zależna otrzymała pierwsze zamówienie realizacyjne w ramach umowy ramowej o współpracy. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Software Mind wyspecjalizowanych usług informatycznych i consultingowych w zakresie wytwarzania oprogramowania. Software Mind będzie uczestniczył w tworzeniu zespołów zaangażowanych w rozwój rozwiązań informatycznych Snow Software w obszarze platformy technology intelligence.

Na chwilę obecną wartość umowy w oparciu o złożone zamówienie nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki (na podstawie ostatniego opublikowanego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 1H2021r.). Kontrakt, w ocenie Zarządu Spółki, jest rozwojowy i zakłada sukcesywne zwiększanie zaangażowania zespołu po stronie Software Mind, dalszy rozwój współpracy o kolejne zamówienia i zespoły projektowe i tym samym wzrost generowanych przychodów.

Snow Software jest światowym liderem w dziedzinie technology intelligence, który zmienia sposób w jaki organizacje rozumieją użycie technologii i jak nią zarządzają. Platforma technology intelligence dostarczana przez Snow zapewnia kompleksowy i kontekstowy wgląd w oprogramowanie, SaaS, sprzęt i chmurę. Dzięki rozwiązaniom Snow, liderzy IT mogą skutecznie optymalizować zasoby, zwiększać wydajność i zapewniać sprawność operacyjną w świecie hybrydowym. Snow Software zatrudnia ponad 700 pracowników na całym świecie i działa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Europie i Azji.

Realizacja pierwszego zamówienia obejmuje okres dwóch lat. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.  Umowa jest znacząca dla Software Mind będącej spółką zależną Ailleron ze względu na potencjał rozwojowy projektu, a także doskonałą referencję dla dalszej ekspansji na rynkach eksportowych.

Software Mind to dynamiczny polski software house wchodzący w skład Grupy Ailleron, który dostarcza kompleksowe rozwiązania informatyczne dla klientów z całego świata.  Wśród nich są zarówno renomowane firmy z branży finansowej, telekomunikacyjnej i technologicznej, jak również błyskawicznie rosnące „jednorożce” z Doliny Krzemowej. Software Mind nawiązuje długoterminowe partnerstwa z klientami, pomagając im skalować dynamicznie rozwijające się biznesy. Ma bogate doświadczenie we wspieraniu cyfrowej transformacji firm na całym świecie, łącząc się z wewnętrznymi zespołami badawczo-rozwojowymi oraz pracując nad rozwojem produktów i nowymi kanałami komunikacji z końcowymi klientami. W ramach swojej strategii Software Mind skupia się na budowie wysoko skalowalnych rozwiązań chmurowych oraz automatyzacji procesów z wykorzystaniem uczenia maszynowego i elementów sztucznej inteligencji. Zakres usług pokrywa całe spektrum potrzeb klientów chcących przetransformować swoje organizacje i sposób oferowania produktów do nowoczesnych kanałów elektronicznych.