S&P 500 i stopy zwrotu poszczególnych sektorów

co_ile_dalo_zarobic_do_tej_pory.png

S&P 500 i stopy zwrotu poszczególnych sektorów 1

Od 2009 roku trwa hossa, który doprowadziła do nowych szczytów na indeksie S&P 500. Jednak sektor sektorowi nie jest równy. Od początku hossy to sektor dóbr luksusowych powiększył swoją kapitalizacje ponad czterokrotnie. Natomiast za nim był sektor usług finansowych, z tym, że stopa zwrotu opiewała jedynie na 289%. Natomiast najgorzej poradził sobie już od dawna znienawidzony sektor energetyczny. który od początku 2009 roku osiągną tylko 67% stopę zwrotu.

Tak słabe zachowanie się indeksu S&P 500 Energy spowodowana jest spadającymi cenami surowców energetycznych, a także powiększającym się zadłużeniem przedsiębiorstw działających w tej branży. Jeżeli doszłoby do bessy, to sektory, które do tej pory napędzały coraz wyższe stopy zwrotu na głównym indeksie S&P 500 powinny również być motorem napędowym bessy.Jest to ściśle powiązane z prawem regresji do średniej.

Mateusz Groszek
Analityk Rynków Finansowych