Spedycja – jak ją założyć?

transport spedycja

Prowadzenie własnej firmy to niełatwe zadanie, szczególnie jeśli chce się rozpocząć działalność w sektorze logistyki. Spedycja może być dochodowym biznesem, pod warunkiem, że zakładający ją przedsiębiorca dobrze przygotuje się do jej prowadzenia.

  1. Spedycja a formalności
  2. Spedycja drogowa czy morska? Zakres działań

Prowadzenie spedycji wymaga posiadania stosownych uprawnień, licencji i ubezpieczeń. Ich brak może prowadzić do nałożenia na przedsiębiorcę wysokich kar za działanie niezgodne z przepisami.

Spedycja a formalności

Zanim spedycja zacznie funkcjonować, trzeba zadbać o wszystkie formalności. Prowadzenie działalności spedycyjnej obwarowane jest licznymi przepisami prawnymi, które regulują kto i pod jakimi warunkami może się zajmować organizacją transportu. Przed założeniem firmy trzeba więc zdecydować, czy działalność ma się opierać jedynie na spedycji, czy również na transporcie – według prawa są to dwie oddzielne branże. Obie wymagają uzyskania stosownej licencji, wydawanej przez Starostwo lub Urząd Miasta. Licencja może być udzielona jedynie osobom, które posiadają certyfikat kompetencji zawodowych – można go otrzymać po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu. Przedsiębiorca może też zatrudnić w swojej firmie osobę, która posiada taki certyfikat – jest to wystarczające do uzyskania licencji na prowadzenie działalności spedycyjnej. Konieczne będzie również zarejestrowanie się w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT oraz wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora. Od właścicieli firm spedycyjnych wymaga się także posiadania zaświadczenia o niekaralności oraz zabezpieczenia finansowego w postaci 50 tys. €, przy czym zabezpieczenie to może mieć zarówno formę gotówkową, jak i być wyrażone w majątku lub przez poręczenie bankowe.

Spedycja drogowa czy morska? Zakres działań

Czynności spedycyjne są uzależnione od rodzaju transportu, jaki leży w zakresie zainteresowań danego przedsiębiorcy. Jeśli będzie to spedycja drogowa połączona z własnym transportem, oprócz właściwej dokumentacji trzeba zadbać o odpowiednie samochody, kierowców oraz utrzymanie pojazdów w nienagannym stanie technicznym. Spedycja może funkcjonować nie tylko w formie gałęziowej, a więc zajmować się organizacją jednego rodzaju transportu, ale również w formie intermodalnej, łączącej w sobie kilka gałęzi transportu. Tego rodzaju spedycje działają wszechstronnie, organizując transport ładunków wraz z ich przeładunkiem na poszczególnych etapach realizacji zlecenia transportowego.