Spotkanie ministra finansów z delegacją Japońskiej Federacji Biznesu

Mateusz Szczurek
Mateusz Szczurek

Minister finansów Mateusz Szczurek spotkał się 22 września br. z delegacją Japońskiej Federacji Biznesu Keidanren, organizacji gospodarczej zrzeszającej największe japońskie firmy i koncerny. Delegacji przewodniczył prezes i dyrektor generalny Sumitomo Insurance Co. Yoshio Sato, pełniący funkcję współprzewodniczącego Komitetu ds. Europy w Keidanren.

Minister Szczurek przedstawił aktualne informacje na temat sytuacji gospodarczej kraju oraz stanu polskich finansów, a także planu działań rządu w obszarze zastąpienia polskiej złotówki wspólną walutą. Zaprezentował również korzyści finansowe dla Polski, wynikające z naszej przynależności do Unii Europejskiej.

W trakcie spotkania strona japońska została poinformowana o inicjatywie powołania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji, przedstawionej przez Mateusza Szczurka podczas wystąpienia w Instytucie Bruegela 4 września br. Zakłada się, że Fundusz ma służyć ożywieniu gospodarczemu Europy przez długofalowe inwestycje.