Spowalnia tempo rozwoju rynku centrów handlowych w Europie

Małgorzata Dziubińska, Associate Director w Dziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Cushman & Wakefield, Polska
Małgorzata Dziubińska, Associate Director w Dziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Cushman & Wakefield, Polska
  • Całkowite zasoby powierzchni handlowej w Europie wzrosły w połowie 2017 roku do 160,8 mln m kw. – głównie za sprawą dużej aktywności deweloperów w Europie Środkowo-Wschodniej
  • W pierwszym półroczu 34 nowe centra handlowe i rozbudowy 21 obiektów dostarczyły na rynek 1,2 mln m kw. powierzchni, z czego prawie połowa powstała w Turcji
  • W drugiej połowie br. i w 2018 roku deweloperzy dostarczą na rynek 6,8 mln m kw. nowej powierzchni handlowej

Z danych międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield wynika, że w pierwszej połowie bieżącego roku łączne zasoby powierzchni w centrach handlowych Europy wzrosły do 160,8 mln m kw.

W pierwszym półroczu rynek Europy Środkowo-Wschodniej powiększył się o 825 tys. m kw., natomiast w Europie Zachodniej, na którą przypada ponad dwie trzecie (68%) całkowitej powierzchni w galeriach handlowych, wybudowano w tym czasie jedynie 344 tys. m kw. Zrealizowano łącznie 34 nowe inwestycje, które dostarczyły na rynek 84% nowej podaży odnotowanej w pierwszej połowie roku, oraz rozbudowano 21 istniejących obiektów.

Najwięcej nowej powierzchni w centrach handlowych w Europie powstało w Turcji – 566 tys. m kw., co stanowiło 48% łącznej podaży. Na kolejnych miejscach znalazły się Rosja (186 tys. m kw.) i Włochy (107 tys. m kw.).spowalnia