Sprzedaż grupy PEKAES w 2010 r. wzrosła o jedną piątą

0
PEKAES Jacek Machocki

Strategia biznesowa grupy PEKAES, ogłoszona w połowie 2010 roku, przynosi wyraźne efekty. Zmianom, które mają uczynić ze spółki nowoczesnego dostawcę usług logistycznych towarzyszy poprawa wyników finansowych i rentowności biznesu. Czwarty kwartał 2010 roku był trzecim kolejnym kwartałem na plusie, a przychody Grupy PEKAES w całym 2010 roku wzrosły do poziomu 563 mln złotych.

Przychody Grupy PEKAES wzrosły w 2010 r. o 19,5 proc. w stosunku do 2009 roku osiągając wartość 563,8 mln złotych. W samym czwartym kwartale 2010 r. przychody Grupy wyniosły 151,4 mln zł, czyli 2 proc. więcej niż w tym samym okresie 2009 roku.

Jeszcze wyższą dynamikę wzrostu spółka zanotowała pod względem zysku brutto, który na koniec minionego roku wyniósł 48,1 mln zł i był wyższy o ponad 28 proc. w porównaniu do 2009 roku. O 0,6 pp. zwiększyła się także marża brutto na sprzedaży.

– W roku 2010 nastąpił przełom w wartości obrotów PEKAES. Dotychczasowy, kilkuletni trend utraty udziałów w rynku został zastąpiony przez wzrost sprzedaży usług w podstawowych obszarach działalności – mówi Jacek Machocki, prezes zarządu PEKAES SA.

Nowy Zarząd PEKAES realizował strategię zmiany modelu działalności na „asset light”, skupiając się na podstawowej działalności TSL oraz pozbywając się aktywów z nią niezwiązanych. Grupa PEKAES sprzedała w 2010 r. stację paliw w Słubicach oraz sfinalizowała z początkiem nowego roku umowy o sprzedaży nieruchomości mieszkaniowo – biurowych zarządzanych przez spółkę zależną De Point. Kontynuowano także wymianę taboru własnego na tabor kontraktowy.

– W 2011 r. będziemy kontynuować naszą strategię i skupiać się na podstawowej działalności Grupy, tak aby zwiększać udział przychodów z zaawansowanych usług logistycznych. W najbliższych latach planujemy zainwestować łącznie kilkanaście milionów złotych w nowoczesne systemy IT oraz rozwój usług i produktów – mówi Jacek Machocki.