Sprzedaż kredytów w Polsce w styczniu 2018 r.

0

W styczniu 2018 r., zarówno w ujęciu liczbowym jak i wartościowym, udzielono więcej kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych, zwiększono wydawnictwo kart kredytowych oraz udostępniono więcej limitów kredytowych, w porównaniu ze styczniem 2017 r. Największy wzrost wartościowy odnotowano w przypadku kredytów konsumpcyjnych (+15,8%) oraz kredytów mieszkaniowych (+12,1%). W ujęciu liczbowym, najwyższy wzrost w stosunku do stycznia 2017 r. dotyczył również kredytów konsumpcyjnych (+8,4%) oraz kredytów mieszkaniowych (+6,3%). W styczniu 2018 r. zatrzymana została negatywna tendencja w sprzedaży kart kredytowych – w stosunku do stycznia 2017 r. wzrosła zarówno liczba wydawanych kart kredytowych (+0,7%), jak i wartość przyznawanych limitów (+3,0%).

Wyższe dodatnie dynamiki w ujęciu wartościowym, a nie wolumenowym, dla wszystkich produktów kredytowych, w styczniu 2018 r. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, wynikają z wyższych kwot udzielanych kredytów i przyznawanych limitów, co można tłumaczyć zwiększaniem się zdolności kredytowej kredytobiorców, na co wpływ ma zarówno bardzo dobra sytuacja finansowa gospodarstw domowych – wzrost dochodów (wynikający zarówno ze wzrostu wynagrodzeń, jak i świadczeń z programu 500 plus), rekordowo niskie stopy procentowe, jak również wydłużanie okresu kredytowania. W przypadku kredytów gotówkowych średni okres, na jaki jest udzielany kredyt gotówkowy wynosi obecnie 45 miesięcy w porównaniu do 24 miesięcy w 2012 r. Dzięki temu wzrostowi dochodów i wydłużaniu okresu kredytowania wzrost zadłużenia kompensowany jest wzrostem dochodów przy niezmiennym poziomie oprocentowania, co przekłada się na utrzymanie się wskaźnika D(ebt)S(service)tI(ncome) na stałym bezpiecznym poziomie, poniżej 40% dla większości gospodarstw domowych.

Bardzo wysoka dynamika w ujęciu wartościowym kredytów mieszkaniowych udzielonych w styczniu 2018 r., w porównaniu do stycznia 2017 r., w dużej części może być związana z efektem końca programu MdM.

– Jak informowaliśmy w listopadowym i grudniowym Newsletterze, spadek liczby i wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych w listopadzie i grudniu 2017 r. mógł być jedynie chwilową „zadyszką” a nie trwalszym zjawiskiem wyhamowywania na rynku kredytów mieszkaniowych, mówi prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej. – Czy rzeczywiście tak jest, zobaczymy w kolejnych miesiącach 2018 r. Po styczniu można mieć pewien optymizm. Niewątpliwie jednak cały 2018 r. w kredytach mieszkaniowych zapowiada się ciekawie – prognozuje Główny Analityk BIK.

Czytaj również:  Zadłużenie przeciętnego Polaka to 5560 zł

Kredyty konsumpcyjne (kredyty gotówkowe i ratalne)

W styczniu 2018 r. banki i SKOK-i udzieliły łącznie 548,0 tys. kredytów konsumpcyjnych na kwotę 6,35 mld zł. Stanowi to wzrost o 8,4% w ujęciu liczbowym i o 15,8% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do stycznia 2017 r.