Stalprofil: Zmiana terminu zakończenia budowy gazociągu Szczecin-Gdańsk

0

Budujące gazociąg Szczecin-Gdańsk konsorcjum tworzone przez ZRUG Zabrze oraz Stalprofil zwróciło się do inwestora, Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System o zmianę terminów odbiorów częściowych etapu II i  III budowy.

Wykonawcy poprosili o wydłużenie terminu realizacji inwestycji do  22 grudnia włącznie.

Opóźnienie – jak podkreśla konsorcjum – związane jest ze wstrzymaniem robót przez zamawiającego, co nie wynikało z okoliczności, za które winę ponosi wykonawca oraz koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzeniem zmian w dokumentacji projektowej.

Zamawiający potwierdził zaproponowany termin odbiorów, zwracając się jednocześnie do wykonawcy o wydłużenie terminu ważności gwarancji dobrego wykonania i rękojmi.

Czytaj również:  Deweloperzy niewzruszeni smogiem. Rabatów brak, a samego zjawiska nie monitorują. Czekają na reakcję klientów?