Sukces cudzoziemców na polskim rynku pracy

0

Polski rynek pracy w 2011 roku zanotował rekordowy wzrost zapotrzebowania na cudzoziemców, na poziomie prawie 50% w porównaniu z rokiem poprzednim. Polskie urzędy zarejestrowały niecałe 260 tys. wniosków o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca i wydały 41 tys. zezwoleń na pracę. Rekordowe wyniki zatrudnienia pracowników z zagranicy są tym samym jednym z kilku pozytywnych symptomów walki z recesją na polskim rynku pracy – informuje agencja EWL.

Przyrost zainteresowania zatrudnieniem cudzoziemców prawie o połowę dotyczy tak zwanych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Oświadczenia te umożliwiają pracodawcom zatrudnienie pracownika z 5 państw spoza Unii Europejskiej (w tym m.in. Ukrainy) w oparciu o uproszczoną procedurę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu roku. Tym samym potwierdzone zostały prognozy analityków EWL, według których poziom zapotrzebowania na pracę obcokrajowców miałby wzrosnąć o nawet 50% do końca 2011 roku.

W sumie polskie firmy złożyły 259 777 wniosków o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca, czyli dokładnie o 44% więcej w stosunku do roku 2010, w którym do Powiatowych Urzędów Pracy wpłynęło 180 073 wniosków. Dwa sektory, które w największym stopniu skorzystały z oświadczeń to rolnictwo i budownictwo. W 2011 roku zarejestrowano 128 788 wniosków dla firm z branży rolnej, co oznacza wzrost o 17% w porównaniu z rokiem poprzednim. Firmy budowlane ze względu na korzystną koniunkturę w pierwszej połowie 2011 i braki kadrowe również zanotowały rekordowy, prawie trzykrotny przyrost oświadczeń. Ostatecznie w branży budowlanej zarejestrowano aż 57 169 wniosków (20 049 w 2010 roku). Ze względu na sezonowy charakter obydwu sektorów, pracodawcy chętnie korzystali z uproszczonej procedury legalizacji pobytu i możliwości zatrudnienia pracowników krótkoterminowo. Inne branże, które odnotowały wzrost to przetwórstwo przemysłowe (wzrost aż 144%), transport (wzrost 61%) i handel (wzrost 77%). Na ogół rejestrowanych wniosków, aż 92% z nich przypada na obywateli Ukrainy, na kolejnych miejscach plasują się obywatele Mołdowy (5%) i Białorusi (niecałe 2%).

Czytaj również:  Wystąpienie Powella przed komisją senacką USA w centrum uwagi

Wyniki zatrudnienia cudzoziemców w 2011 roku można uznać za przełomowe, jedynie w 2007 roku, w okresie pilotażowego wdrożenia nowej uproszczonej procedury zatrudnienia cudzoziemców zanotowano wyższy wzrost (21 tys. wniosków w 2006 – 156 tys. w 2007), który wynikał m.in. z krótkiego okresu od wejścia rozporządzenia w życie (sierpień – grudzień 2006) i niedostatecznej promocji nowej formy zatrudnienia. W kolejnych latach Powiatowe Urzędy Pracy nie odnotowały równie znaczącego wzrostu liczby zarejestrowanych wniosków. Prawie 50% wzrost zainteresowania rekrutacją cudzoziemców w 2011 roku to zarówno efekt większego otwarcia polskich pracodawców na rynki pracy krajów spoza UE, jak również dowód na znaczące braki kadrowe na polskim rynku pracy.