Sukces oferty pre-IPO Private Equity Managers S.A.

0

Private Equity Managers S.A. (PEM), spółka portfelowa Grupy MCI wyspecjalizowana w zarządzaniu aktywami private equity, zgodnie z zapowiedzią zamknęła w I kwartale br. sprzedaż pierwszej części akcji w ramach pre-IPO. W pierwszej transzy do inwestorów, wśród których znaleźli się menedżerowie i partnerzy spółki, trafiło ponad 30 proc. akcji PEM. MCI podtrzymuje zamiar wprowadzenia PEM na GPW w II połowie 2014 r.

Ta transakcja to nasz duży sukces, gdyż jest potwierdzeniem wcześniejszych zapowiedzi o przeprowadzeniu IPO PEM w II połowie roku. Realizacja sprzedaży pierwszej części akcji w czasie pierwszego kwartału 2014 r. sprawia, że upublicznienie PEM do końca roku jest realne. Co ważne osoby, które wzięły udział w tej fazie pre-IPO to ludzie związani od lat z PEM, a więc znający najlepiej jej możliwości i potencjał wzrostu. Ich zaangażowanie w projekt jest zatem potwierdzeniem wiary w dalszy rozwój spółki – skomentował Cezary Smorszczewski, Prezes Zarządu MCI Management S.A. odpowiedzialny za projekt IPO PEM. – Reasumując, sukces tej części pre-IPO daje wyobrażenie, jak może potoczyć się IPO w II połowie roku – dodaje.

MCI poinformowało o zbyciu w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2014 r. pierwszej części akcji PEM w ramach transakcji pre-IPO PEM, które jest częścią operacji wydzielenia tej spółki z Grupy MCI i upublicznienia jej na rynku głównym GPW. W transakcji wzięli udział inwestorzy w postaci menedżerów i partnerów MCI, którzy w sumie objęli akcje stanowiące ponad 30% kapitału spółki zarządzającej aktywami. Popyt na akcje PEM w tej części transakcji był istotnie wyższy od podaży. Po rozliczeniu sprzedaży pierwszej części akcji w posiadaniu MCI bezpośrednio i pośrednio pozostało poniżej 20% akcji PEM. Ok. 49% akcji spółki trafiło pod zarządzanie subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 wydzielonego w funduszu inwestycyjnym MCI.Private Ventures Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, w którym MCI pośrednio poprzez swoje spółki zależne, posiada 100 % certyfikatów inwestycyjnych.

Czytaj również:  GPW Benchmark publikuje nową dokumentację stawek referencyjnych WIBID i WIBOR

Zgodnie z treścią raportu bieżącego MCI akcje PEM zostały nabyte przez inwestorów w ofercie prywatnej po wycenie 100% wartość spółki (Enterprise Value) na poziomie ponad 270 mln zł.

– Środki ze sprzedaży akcji PEM w ramach pre-IPO zgodnie z naszą strategią zostaną przeznaczone na realizację akcji inwestycyjnej, która tylko w tym roku zakłada inwestycje na poziomie co najmniej 305 mln zł – powiedział Cezary Smorszczewski. – Warto również zaznaczyć, że przed tą transakcją PEM wypłacił już na rzecz MCI dywidendę w łącznej wartości ponad 70 mln zł – dodaje.

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEM o podziale i przeznaczeniu zysku, przed zamknięciem pierwszej transzy pre-IPO spółka dokonała wypłaty dywidendy w wysokości 72,5 mln zł na rzecz swoich akcjonariuszy. Intencją Zarządu PEM jest regularne dzielenie się zyskami ze swoimi akcjonariuszami. Spółka zamierza wypłacać przynajmniej 50% zysku netto w formie dywidendy.