Sunday Energy w październiku kontynuował skokowe wzrosty sprzedaży

Michał Sochacki, Prezes Zarządu Sunday Energy S.A.
Michał Sochacki, Prezes Zarządu BeeIN S.A.

Sunday Energy S.A., dostawca rozwiązań z rynku fotowoltaiki, w październiku osiągnął 1,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, wobec 0,6 i 0,5 mln zł odpowiednio we wrześniu i sierpniu 2020 roku. Spółka nie posiada zadłużenia bankowego i leasingowego. Celem Zarządu Sunday Energy jest dalsze przyspieszenie dynamiki wzrostu dzięki planowanej do końca br. ofercie publicznej akcji, dedykowanej rozwojowi skali sprzedaży paneli i urządzeń PV oraz budowie innowacyjnych usług dla uczestników rynku fotowoltaicznego. Jednocześnie spółka rozwija własne projekty farm PV oraz kontynuuje prace ukierunkowane na wzrost biznesu na Węgrzech.

Sprzedaż Sunday Energy w minionym miesiącu (1,4 mln zł) stanowi 32 proc. przychodów wypracowanych od początku roku. Sunday Energy w III kwartale 2020 roku wypracował 1,7 mln zł przychodów, wobec 1,1 mln zł w II kwartale i 0,1 mln zł w okresie styczeń- marzec. Spółka oczekuje kontynuacji wzrostu skali działalności w kolejnych miesiącach/2021 roku.

W naszej ocenie systematyczne wysokie dynamiki sprzedaży z ostatnich miesięcy wynikają z kilku czynników. Pierwszym jest atrakcyjny model partnerski, który oferujemy naszym klientom – firmom instalatorskim. Zachowują one swoją tożsamość, pracując autonomicznie pod własnym brandem. Drugi to jakość naszej oferty, zawierającej niezawodne panele i urządzenia wiodących producentów z branży OZE, jak Leapton Solar, Kehua Tech, czy DAH Solar. Sprzyjają nam także nastroje na rynku i rosnąca efektywność fotowoltaiki, która będzie odgrywać coraz wyższą rolę w bilansie energetycznym kraju
– mówi Michał Sochacki, Prezes Zarządu Sunday Energy S.A.

Działalność Sunday Energy opiera się na podstawowym filarze fotowoltaicznym, bazującym na imporcie  i sprzedaży paneli PV oraz innych komponentów (m.in. inwertery, pompy ciepła). Spółka rozwija także projekty deweloperskie własnych farm fotowoltaicznych (aktualnie trwają prace nad projektami farma o mocy 10 MW, w planach projekty farm o mocy 100 MW).

W drugim rozwijanym segmencie new business celem Sunday Energy jest budowa inowacyjnych usługowych linii biznesowych, oferujących klientom wartość dodaną. Pierwszą  z nich stanowią rozwiązania ukierunkowane na usprawnienie komunikacji oraz rozwój narzędzi do zarządzania ofertami i usługami w relacji między firmami instalatorskimi a klientami detalicznymi. Druga grupa usług bazuje na oferowaniu wsparcia dla instytucji finansujących rynek OZE w zakresie demontażu, testowania, serwisu, magazynowania i dalszej sprzedaży paneli i urządzeń PV.

Koncepcja budownictwa zeroemisyjnego to nie tylko produkcja czystej energii np. poprzez panele fotowoltaiczne. Kluczowym elementem będzie jej magazynowanie i w tym kierunku chcemy także rozwijać ofertę Sunday Energy. W 2021 roku wprowadzimy do niej kolejne urządzenia firmy Kehua Tech, rywalizującej na rynku magazynowania energii z amerykańską Teslą – uzupełnia Michał Sochacki.

Sunday Energy S.A., jesienią br. rozpoczął działania operacyjne i sprzedażowe na Węgrzech. Ekspansja spółki na rynkach zagranicznych będzie opierać się na współpracy z partnerami z rynków lokalnych, oferującymi urządzenia PV pod marką Sunday Energy. Wybór Węgier do programu pilotażowego wynika z relacji handlowych spółki oraz dynamicznego rozwoju segmentu OZE w tym kraju. Węgry zakładają do 2030 roku osiągnięcie 90-proc. poziomu neutralności klimatycznej. Węgierscy kooperanci Sunday Energy już odbierają pierwsze zapytania o produkty z asortymentu polskiej spółki.

Sunday Energy zakłada przeprowadzenie do końca 2020 roku emisji akcji na platformie Crowdconnect.pl, prowadzonej przez Dom Maklerski INC. Spółka planuje pozyskać środki do 1 mln EUR, dedykowane wzrostowi skali sprzedaży paneli i inwerterów, rozwojowi projektów farm fotowoltaicznych oraz nowych innowacyjnych linii biznesowych, takich jak zarządzanie komponentami PV na rynku wtórnym i budowa narzędzi poprawiających współpracę między instalatorami i klientami detalicznymi. W 2021 roku spółka zamierza zadebiutować na NewConnect.

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, 1 października br. moc zainstalowana wynosiła 2,68 GW (+166,3 proc. r/r i +6,1 proc. m/m). Z kolei według Instytutu Energetyki Odnawialnej, w 2030 roku moce fotowoltaiczne w Polsce wyniosą 12,9 GW, z czego 7,5 GW może generować fotowoltaika wielkoskalowa, dotychczas dysponująca mniejszą skalą wobec inwestycji prosumenckich.