SYNERGA.fund S.A. stawia na blockchain

ethereum koparka kryptowalut Blockchain

SYNERGA.fund S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, opublikowała nową strategię rozwoju na lata 2018-2020. Emitent będzie prowadził działalność w nowym sektorze technologii blockchain i chce stać się pionierem we wdrażaniu nowych rozwiązań w tej branży.

SYNERGA.fund S.A. przedstawiła nową strategię rozwoju na lata 2018-2020. Spółka zamierza zbudować kompetencje, zespół oraz doświadczenie, które umożliwią jej zarówno tworzenie rozwiązań opartych o technologię blockchain, jak również prowadzenie działalności consultingowej oraz przeprowadzanie koinwestycji z siecią aniołów biznesu. Emitent rozpocznie realizację nowego projektu biznesowego od zbudowania centrum kompetencji i edukacji w zakresie tej technologii oraz umożliwi rynkowi korzystanie ze szkoleń i doradztwa z tego obszaru. Równolegle powstaną także prototypy pierwszych technologii takich jak algorytmy zdecentralizowanego zarządzania procesami DPM (Decentralised Process Management), które Spółka zastosuje w projekcie Synerga.UBC (Unlimited Blockchain Corporation), uruchamiając w ten sposób platformę i swój autorski Security Token Synerga. SYNERGA.fund S.A. chce też wytworzyć proste systemy około-blockchainowe, m.in. narzędzie do rozliczania podatkowego dla osób i firm uzyskujących dochód z transakcji na kryptowalutach. Zdaniem Zarządu Spółki wejście w nowy obszar biznesowy przełoży się na dalszy i bardzo wysoki wzrost jej wartości w długoterminowym horyzoncie czasowym.

„Zaraz obok sztucznej inteligencji, autonomicznych samochodów i robotyki, technologia blockchain będzie w najbliższych latach jedną z tych, które wprowadzą znaczne zmiany w naszym życiu codziennym i biznesie. Zanim jednak to nastąpi wymaga ona działań, które wesprą jej rozwój, adaptacje i utorują drogę do użytkownika końcowego. Dlatego też ważnym elementem strategii Synerga.fund S.A., zaraz obok doradztwa i szkoleń z zakresu blockchain, jest zbudowanie aplikacji UBC (Unlimited Blockchain Corporation).” – komentuje Bartosz Cywiński, Prezes Zarządu Spółki SYNERGA.fund S.A.

Jeden z najważniejszych elementów nowej strategii rozwoju SYNERGA.fund S.A. stanowi UBC (Unlimited Blockchain Corporation). Jest to model wytworzenia zdecentralizowanej, autonomicznej i anonimowej struktury do prowadzenia działalności gospodarczej. Jej silnikiem będą wypracowane wcześniej algorytmy DPM. Pierwszym prototypem UBC będzie Synerga.ubc, w którym testowane będzie zarządzanie procesami poprzez smart kontrakty i tokeny własności (security tokens) Synerga Token (SNG). Celem Spółki jest wykreowanie sektora UBC, który funkcjonuje podobnie do sektora prawa handlowego, lecz według cyfrowo zapisanych zasad (autoregulacji). Twórcy projektów będą mogli sięgać po kapitał zdecentralizowany przez ustrukturyzowane ICOs, a inwestorzy będą mieli dostęp do bardziej sformalizowanych danych – UBCs publikują raporty okresowe według standardu swojego sektora. Celem projektu jest stworzenie systemu do generowania UBCs, które będą mogły funkcjonować w świecie tradycyjnego pieniądza, będąc zarazem strukturą zdecentralizowaną. Pierwszy prototyp UBC – Synerga.ubc – powinien zostać zakończony w 3 kwartale 2018 r.

„UBC będzie zdecentralizowaną, autonomiczną organizacją służącą do prowadzenia działalności gospodarczej. Jej silnikiem będą wypracowane wcześniej algorytmy Decentralised Process Management (DPM). Pierwszym prototypem UBC będzie Synerga.ubc, w którym testowane będzie zarządzanie procesami poprzez smart kontrakty i tokeny własności (security tokens) Synerga Token (SNG). Naszą ideą jest znaczący udział w wykreowaniu sektora UBC, który funkcjonuje podobnie do sektora prawa handlowego, ale według cyfrowo zapisanych zasad tzw. autoregulacji. Celem tego projektu jest zbudowanie systemu do generowania UBCs, które będą mogły funkcjonować w świecie tradycyjnego pieniądza, będąc tym samym strukturą zdecentralizowaną. Pierwszy prototyp UBC – Synerga.ubc – zgodnie z planem powinien zostać zrealizowany w 3 kwartale 2018 r.” – zakończył Prezes Cywiński.