Szpitale niepubliczne działające w Polsce – nasycenie rynku oraz kontrakty zawierane z NFZ

szpital

Na polskim rynku szpitali niepublicznych wyróżniamy dwa rodzaje szpitali: szpitale prywatne oraz szpitale niepubliczne powstałe po przekształceniach (najczęściej z udziałem samorządu terytorialnego, ale w których udział, nawet 100%, może mieć też podmiot prywatny).

Warto podkreślić, że do szpitali niepublicznych powstałych po przekształceniach najczęściej nie można odnosić w pełni zalet i szans związanych z działalnością prywatną, gdyż często te placówki muszą realizować zadania w zakresie ochrony zdrowia społeczności lokalnej. Szpitale niepubliczne powstałe po przekształceniach mogą jednak świadczyć usługi płatne z własnej kieszeni pacjentów. Mogą również zostać przejęte przez podmiot prywatny.

Liczba szpitali niepublicznych w Polsce

Jak wynika z raportu PMR pt. „Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2015. Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju”, w Polsce działa około 560 niepublicznych szpitali liczących 5 łóżek i więcej, wyłączając szpitale o charakterze wyłącznie uzdrowiskowym, rehabilitacyjnym, sanatoryjnym, opiekuńczym, leczenia uzależnień, nefrologicznym itp. Liczba placówek wzrosła w porównaniu ze styczniem 2014 r., co wynikało z otwierania nowych placówek, wzrostu liczby łóżek do pięciu i więcej w istniejących placówkach oraz przekształceń własnościowych.

5 największych szpitali niepublicznychW województwie śląskim znajduje się najwięcej – spośród wszystkich województw – szpitali niepublicznych w Polsce (ponad 100) oraz najwięcej łóżek w takich placówkach (8,3 tys.).Największe nasycenie łóżkami w szpitalach niepublicznych w Polsce występuje w województwie lubuskim, gdzie bardzo aktywne są niepubliczne grupy szpitalne (np. Grupa Nowy Szpital) oraz w województwie pomorskim, gdzie w latach 2013-2015 przekształciła się znaczna liczba szpitali.

Kontrakty szpitali niepublicznych z NFZ

Zdecydowana większość szpitali niepublicznych w Polsce oferuje świadczenia w ramach kontraktów z NFZ. W Polsce wciąż niewielu pacjentów stać na opłacanie drogich świadczeń szpitalnych z własnej kieszeni, stąd podpisanie kontraktu z NFZ jest dla placówki niepublicznej gwarantem pewnego pułapu przychodów i pewnej liczby pacjentów. Dlatego też nawet szpitale prywatne, które początkowo nastawiały się wyłącznie na pacjentów komercyjnych (np. Szpital Medicover), decydują się na podpisywanie kontraktów z NFZ na część oferowanych świadczeń. W przypadku szpitali powstałych z przekształcenia SP ZOZ w spółki prawa handlowego, świadczenia komercyjne stanowią również margines przychodów.Spośród szpitali przeanalizowanych przez PMR, w 2015 r. tylko około 19% nie miało podpisanego kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne. Odsetek szpitali posiadających kontrakt z NFZ wahał się od 67% w województwie mazowieckim do 92% w województwach łódzkim i opolskim oraz 100% w województwie kujawsko-pomorskim. Łączna wartość kontraktów na leczenie szpitalne w szpitalach niepublicznych w Polsce w 2015 r. wyniosła blisko 6,3 mld zł (dla porównania w 2013 r. było to 5,6 mld zł).

Kontrakty na leczenie szpitalne na 2015 r. były aneksowane, bez podpisywania nowych umów. Oznacza to, że zablokowana została możliwość wejścia nowych podmiotów na rynek świadczeń finansowanych przez NFZ.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2015.

Autor raportu: Agnieszka Skonieczna