Szwecja wśród najbardziej zaawansowanych gospodarek cyfrowych UE

szwecja

Jak pokazuje najnowszy ranking UE Szwecja jest jedną z najbardziej zaawansowanych gospodarek cyfrowych w Unii Europejskiej obok Danii, Finlandii i Holandii.

Indeks Komisji Europejskiej ds. Cyfrowej gospodarki i społeczeństwa (DESI – The Digital Economy and Society Index)  przedstawia pozytywny obraz wykorzystania technologii w tym nordyckim kraju.

Szwecja osiągnęła najwyższe wyniki w kategorii kapitał ludzki, dzięki powszechnym podstawowym umiejętnościom cyfrowym, a także rozwiniętym wysokim umiejętnościom cyfrowym wśród części ludności. Zdecydowana większość w Szwecji korzysta z Internetu co najmniej raz w tygodniu, a bardzo duża część siły roboczej ma jakąś formę umiejętności cyfrowych, zgodnie z raportem.

Szwecja zarejestrowała także jeden z najwyższych udziałów specjalistów ICT (Technologie informacyjno-komunikacyjne) w stosunku do całkowitego zatrudnienia (6,3 procent), za Finlandią (6,6 procent), w przeciwieństwie do Rumunii (2,0 procent) i Grecji (1,4 procent) , które znalazły się na końcu zestawienia. Średnia stopa zatrudnienia w całej UE wynosi 3,5%.

Obeznani z technologią cyfrową Szwedzi nie boją się wykorzystywać Internetu również do ważnych zadań. Aż 90% Szwedów korzysta z bankowości internetowej, w Bułgarii, która zajmuje ostatnie miejsce w tej kategorii, jedynie 9%. Szwecja, Dania, Holandia i Luksemburg mają najbardziej aktywnych użytkowników Internetu w ogóle.

Inne obszary, w których Szwecja przoduje, to między innymi integracja technologii cyfrowej (cyfryzacja biznesu i wykorzystanie handlu elektronicznego) oraz wykorzystanie technologii cyfrowych w usługach publicznych. W Szwecji powszechne jest przesyłanie formularzy do agencji rządowych przez Internet, a indeks DESI mówi, że robi to ponad 80% użytkowników internetu. Średnia w UE jest znacznie niższa i wynosi 58,5%.

Szwedzki minister ds. rozwoju cyfrowego powiedział, że pomimo dobrych wyników jego kraju, nadal pozostaje praca do zrobienia.

„Sektor publiczny pozostaje dużym wyzwaniem, w którym musimy rozszerzyć skalę cyfrowych udogodnień i na przykład zaoferować lepsze usługi cyfrowe w ramach opieki zdrowotnej, a także ułatwić kontakt cyfrowy z innymi rządowymi agencjami. Musimy również nadal aktywnie pracować nad zarządzaniem rozwojem szybkiej sieci szerokopasmowej na obszarach wiejskich” – powiedział w oświadczeniu Peter Eriksson.

Źródło: thelocal.se