Tarcza Antykryzysowa nie powstrzyma upadku tysięcy mikro-przedsiębiorstw

0
Michał Sadecki, prezes Polskiej Grupy Supermarketów (PGS)
Michał Sadecki, prezes Polskiej Grupy Supermarketów (PGS)

Polska Grupa Supermarketów, będąca organizacją skupiającą ponad 600 placówek handlowych, prowadzonych przez małych i mikro przedsiębiorców z niepokojem obserwuje propozycje rządu RP, Pani Minister Jadwigi Emilewicz, zawarte w projektach ustaw tzw. „Tarczy Antykryzysowej.

Zdaniem PGS założenia pakietu osłonowego, którego wartość oszacowana została na kwotę ponad 212 mld zł, nie zawierają działań, które w precyzyjny sposób odpowiadałyby na bolączki osób i rodzin, prowadzących działalność gospodarczą.

– Pomimo, iż pakiet zawiera filary mające zapewnić bezpieczeństwo pracowników, system finansowania przedsiębiorstw, ochrony zdrowia, znakomitą większość propozycji należy rozpatrywać w kategoriach pożyczek i prolongaty, które staną się niezaprzeczalnie obciążeniami finansowymi dla firm w późniejszym czasie – podkreśla Michał Sadecki, prezes PGS.W opinii PGS, niejasny system zawieszenia składek ZUS, dopłat do pensji pracowniczych, zwolnień z obowiązku zapłaty podatku, których płatność ma być jedynie przesuwana w czasie – sprawiają, że tysiące firm działających w skali mikro (samozatrudnieni lub z 1-2 pracownikami) zmuszone zostanie do zawieszenia działalności, pozostawiając po sobie setki tysięcy złotych w postaci niespłaconych czynszów, faktur za towary, opłat administracyjnych.

– Brak stanowczych działań, uproszczenia procedur, zwolnień podatkowo-administracyjnych dla ponad 2,5 mln tego typu firm, działających w Polsce, może podważyć fundament polskiej gospodarki. Masowe zwieszanie działalności i upadek przedsiębiorstw to nie tylko tragedie ludzkie, lecz załamanie funkcjonowania istotnego elementu gospodarczej siły naszego państwa – dodaje prezes PGS.

W świetle takiej sytuacji niezbędne jest – zdaniem PGS – podjęcie stanowczych i ukierunkowanych działań, pozwalających na „przetrwanie” setkom tysięcy przedsiębiorców. Mając na uwadze przedstawione przez Radę Ministrów planowane działania kryzysowe i harmonogram czasowy obowiązującego stanu epidemii, skutkujący co najmniej 30-50 dniowym wstrzymaniem działalności operacyjnej dla wielu firm sektora usług, działania pakietu rządowego powinny skupić się na maksymalnym odciążeniu przedsiębiorców w podstawowym zakresie:

  1. Całkowitym zawieszeniu obowiązku składek ZUS dla wszystkich firm
  2. Zwolnienia mikro firm z obowiązku zapłaty CIT, PIT, PFRON
  3. Wstrzymać obowiązek Split Payment (dla mikro firm) na okres 3 miesięcy w celu odzyskania płynności
  4. Zawiesić obowiązek wprowadzenia zmiany stawek VAT oraz nowej struktury JPK, które mają zostać wprowadzone od 1 kwietnia 2020r.
  5. Wprowadzić możliwość systemu szybkich badań pracowników, w celu uniknięcia zagrożenia dla innych oraz potencjalnie zamknięcia placówki handlowej.
  6. Uruchomić system łatwego dostępu do pożyczek dla mikro firm, gwarantowanych przez państwo.
  7. Wprowadzić „specjalne” warunki dla transportu spożywczego
Czytaj również:  Tarcza Antykryzysowa: przykłady działań polityki podatkowej w innych państwach