TenderHut ze wzrostem w trzecim kwartale 2021 r.

Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy TenderHut
Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy TenderHut

Trzeci kwartał dla notowanej na NewConnect grupy kapitałowej TenderHut stał pod znakiem rosnącej dynamiki sprzedaży, zmian organizacyjnych wynikających z niedawnej akwizycji oraz zakończonej emisji akcji serii D1. Technologiczna grupa w trzecim kwartale odnotowała skonsolidowane przychody o wartości 15,9 mln zł, co stanowi 54% wzrost r/r. Wskaźnik EBITDA osiągnął poziom 2 mln zł, co oznacza wzrost o 13% w stosunku do adekwatnego okresu roku ubiegłego, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 1,3 mln zł osiągając wzrost o 28% r/r.

Za największą cześć przychodów grupy TenderHut w trzecim kwartale odpowiadały spółki z segmentu Software Design and Development: SoftwareHut, ProtectHut, ExtraHut i LegalHut, które wygenerowały 62% skonsolidowanego przychodu grupy. Za 21% odpowiadają spółki z segmentu Lab Systems, a szczególnie spółka Solution4Labs wdrażająca systemy laboratoryjne. 17% przychodów grupy wygenerowały startupy z segmentu Venture Building, przede wszystkim Holo4Med i Zonifero. Dynamika wzrostu działalności startupowej wyniosła 644% w stosunku do trzeciego kwartału 2021 roku. Segment Lab Systems wrósł o 71%, a Software Design and Development uzyskał 25% wzrost przychodów r/r.

– Na tak wysoką dynamikę sprzedaży wpływ miał przede wszystkim wzrost organiczny we wszystkich segmentach działalności. Na szczególną uwagę zasługują bardzo dobre wyniki spółki Solution4Labs związane ze sprzedażą licencji systemów laboratoryjnych. Natomiast przyrost sprzedaży w segmencie Software Design and Development był w dużej mierze efektem konsolidacji przychodów nowo przejętej spółki Evertop oraz optymalizacją wykorzystania jej zasobów poprzez przesunięcie wysokiej klasy specjalistów na projekty TenderHut – podsumowuje wyniki spółki Robert Strzelecki, prezes zarządu grupy kapitałowej TenderHut.

Dynamika wzrostu sprzedaży ma odbicie także we wzroście zapotrzebowania na wysokiej klasy programistów. Spółka cały czas rekrutuje technologicznych ekspertów. Do 2025 roku na pokładzie planuje mieć 1000 specjalistów. – Po okresie pandemicznego cięcia kosztów nadszedł czas zwiększonych inwestycji w szkolenia i aktywną rekrutację nowych specjalistów, co naturalnie wywołuje presję kosztową i niższą rentowność spółki. Jednak trend związany z digitalizacją biznesów jest trwały, a posiadanie wysoce wykwalifikowanych zasobów programistycznych kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej – mówi Robert Strzelecki, prezes zarządu grupy kapitałowej TenderHut.

Jednym z ważniejszych wydarzeń dla grupy w trzecim kwartale 2021 roku była emisja akcji przeprowadzona w okresie od 13 lipca do 12 października. Emisja zakończyła się pozyskaniem do spółki nowego kapitału w kwocie 6,7 mln zł. Zgodnie z założeniami emisji serii D1 oraz strategii TenderHut pozyskany kapitał przeznaczony zostanie na realizację planów akwizycyjnych. W trzecim kwartale trwały również przygotowania do jesiennych kampanii crowdfundingowych dwóch startupów z segmentu Venture Building: Holo4Med oraz Zonifero. We wrześniu Holo4Med z sukcesem powiększył grono udziałowców o blisko 30 inwestorów pozyskując kapitał w wysokości 1,8 mln zł. Natomiast zakończona 9 października kampania Zonifero pozwoliła spółce pozyskać kapitał w kwocie 2,3 mln zł.

Spółki wchodzące w skład grupy TenderHut doceniane są na arenie krajowej oraz międzynarodowej. W lipcu tego roku Holo4Labs jako pierwsza firma w Polsce została wyróżniona tytułem Oficjalnego Finalisty konkursu Partner of the Year 2021 w kategorii Mixed Reality organizowanego przez Microsoft. Natomiast spółka Zonifero uzyskała szereg prestiżowych nagród takich jak Outsourcing Stars w kategorii Innovative Business Solution of 2021 oraz tytuł Wschodzącej Gwiazd ESG – przyznawanego przy współpracy PwC i redakcji Business Insider Polska.