Terminale intermodalne zapłacą podatek od nieruchomości. Eksperci krytycznie o planach Ministerstwa Infrastruktury

Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej izby Gospodarczej w Szczecinie
Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej izby Gospodarczej w Szczecinie

Podatek od nieruchomości dla transportu intermodalnego może zatrzymać jego rozwój w Polsce.

Dyskusje na temat tego, czy infrastruktura intermodalna, będąca w jurysdykcji podmiotu prywatnego może być objęta referencjami podatkowymi czy będzie to już nieuzasadniona pomoc publiczna trwały od kilku lat. Rząd podjął decyzję, by terminale intermodalne były jednak objęte podatkami od nieruchomości. Jest to decyzja, która nie będzie sprzyjała rozwijaniu transportu intermodalnego w Polsce, a wydaje się, że z punktu widzenia efektywności logistyki i promocji zielonego transportu jest to kierunek, który powinien być wspierany.

„Warto wspierać, a nie obciążać podatkami przedsiębiorców, którzy decydują się na inwestycje intermodalne”

Północna Izba Gospodarcza popiera postulaty Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska, który zamierza zgłosić uwagi do projektu ustawy dotyczącej właśnie objęciem podatkiem od nieruchomości terminale intermodalne.

– Przedsiębiorcy zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej to w dużej mierze przedsiębiorcy sektora TSL, czyli transportu, spedycji i logistyki. O tym, jak ważna jest promocja transportu intermodalnego mówi się od lat w kontekście krajowym i międzynarodowym. Im więcej ładunków będziemy w stanie przewieźć efektywnie koleją, tym mniej ciężkich samochodów będzie kursować po naszych drogach. To również istotne w budowaniu zielonego transportu w Polsce, bo kolej jest zdecydowanie bardziej ekologiczna – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Budowa terminala intermodalnego wiąże się z szeregiem wydatków. Dodatkowe podatki nie będą sprzyjać temu, by podmioty transportowe inwestowały w intermodal.

– Utrzymanie torów, budowa bocznic, utrzymanie takiej infrastruktury. To są skomplikowane gospodarczo i finansowo inwestycje, a jednocześnie wciąż innowacyjne patrząc horyzontalnie na transport i spedycję w Polsce. Warto wspierać, a nie obciążać podatkami przedsiębiorców, którzy decydują się na inwestycje intermodalne i promocję tego transportu w Polsce – mówi Hanna Mojsiuk.

Nowe podatki nie zachęcają do inwestycji, a przecież intermodal to zielony transport

W Polsce działa obecnie kilkadziesiąt terminali intermodalnych. Kolejne są w planach. Takie inwestycje mogą być rozwijane również na Pomorzu Zachodnim. Grupa CSL planuje budowę suchego terminala intermodalnego CCIC Intermodal Depo Dunikowo. Jak mówi Przemysław Hołowacz, dyrektor ds. rozwoju biznesu firmy, a jednocześnie członek prezydium Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, decyzja o tym, by zwolnione dotychczas z podatku od nieruchomości terminale intermodalne, były jednak nim objęte, nie jest korzystna dla branży.

– Transport intermodalny to wielka inwestycja, która wymaga wielkich nakładów, a jednocześnie nie jest w stanie szybko się zwrócić. Jeżeli strategia Unii Europejskiej to promocja zielonego transportu, to nakładanie podatków na tego typu podmioty nie jest zachęcające do inwestycji. Wszelkie podnoszenie kosztów dla sektora intermodalnego nie jest spójne ze strategią promocji transportu kolejowego towarów – mówi Przemysław Hołowacz, dyrektor ds. rozwoju biznesu Grupy CSL.

– Nowy podatek pewnie zwiększy koszty transportu kolejowego, co będzie pewnie jednym z argumentów, by nadal korzystać z transportu drogowego. Obecnie te ceny są dość mocno wyrównane – dodaje ekspert.

Północna Izba Gospodarcza planuje przygotować w tej sprawie pismo do Ministerstwa Infrastruktury.