Tomasz Dąbrowski w zarządzie Banku Pocztowego S.A. XI kadencji

bank pocztowy

Rada Nadzorcza podczas posiedzenia w dniu 14 czerwca br. powołała Zarząd Banku Pocztowego S.A. XI kadencji.  Obecna, X kadencja Zarządu, upływa w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018, które zaplanowane jest na 28 czerwca br.

Zgodnie z podjętą przez Radę Nadzorczą Uchwałą, od XI kadencji dotychczasowy skład Zarządu Banku Pocztowego uzupełni Tomasz Dąbrowski, któremu powierzono funkcję Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Skład Zarządu Banku Pocztowego S.A. XI kadencji, od następnego dnia po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A., zaplanowanego na 28 czerwca 2019 r., będzie przedstawiał się następująco:

  • Robert Kuraszkiewicz – Wiceprezes Zarządu,
  • Paweł Kopeć – Członek Zarządu,
  • Tomasz Jodłowski – Członek Zarządu,
  • Tomasz Dąbrowski – Członek Zarządu.

Tomasz Dąbrowski – jest obecnie członkiem Zarządu Poczty Polskiej S.A. Od blisko 20 lat związany jest z instytucjami rynku finansowego. Posiada doświadczenie m.in. w obszarach: bankowości, rynku kapitałowego, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami, corporate finance, rachunkowości, controlingu, planowania finansowego, analizy i prowadzenia projektów inwestycyjnych, nadzoru właścicielskiego,  zarządzania ryzykiem.

W 1995 roku rozpoczął pracę w Kredyt Banku SA. Następnie przez 11 lat związany był z grupą Raiffeisen. W latach 1996 – 2000 pracował w domu maklerskim Raiffeisen Capital and Investment Polska SA, kolejno w Departamencie Rynku Pierwotnego, a następnie jako Zastępca Dyrektora Departamentu Corporate Finance. Od 2000 roku związany był z Raiffeisen Bank Polska SA, zajmując m.in. stanowiska Zastępcy Dyrektora w Departamencie Rynków Finansowych oraz Dyrektora Departamentu Bankowości Prywatnej, był także przedstawicielem funduszy Raiffeisen Capital Management AG w Polsce.

W latach 2007 – 2012 był Wiceprezesem Zarządu oraz Dyrektorem Finansowym Pentegy S.A. Następnie przez ponad rok związany był z Kancelarią Finansową Matczuk i Wojciechowski Sp. z o.o. Od początku 2013 roku do końca maja 2016 roku był Wiceprezesem i CFO domu maklerskiego Q Securities S.A., którego jest jednym z założycieli.

Tomasz Dąbrowski był współzałożycielem i Wiceprezesem Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA. Pełnił ponadto funkcję członka i przewodniczącego licznych rad nadzorczych, zarówno spółek publicznych, jak i niepublicznych.

Jest ekonomistą, absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek Finanse i Bankowość).