Transition Technologies w rosnącym trendzie po Q3 2017

0
Konrad Świrski,
Prof. Konrad Świrski, Prezes Transition Technologies S.A.

Grupa Kapitałowa Transition Technologies (GK TT) – lider IT w obszarze energii, gazu i przemysłu, podsumowuje wstępne wyniki trzech kwartałów i podtrzymuje optymistyczne prognozy na 2017 rok.

Transition Technologies_wyniki Q3
Niezależnie od zawirowań na krajowym rynku informatycznym, Transition Technologies utrzymuje założony, silny trend wzrostowy. Spółki Grupy Kapitałowej TT osiągnęły w trzech pierwszych kwartałach sprzedaż na poziomie 190 mln PLN, a obecne przewidywania sprzedaży całkowitej w 2017 r. są na poziomie ok. 250 mln PLN. Pozwala to na utrzymanie
35 proc. prognozy wzrostu sprzedaży w porównaniu do poprzedniego roku.

Podobnie jak w minionych kwartałach, spółka kontynuuje realizację kluczowych projektów w sektorze energetycznym i przemysłowym, notując dynamiczne zwiększanie sprzedaży w segmencie informatycznych usług outsourcingowych i managed services. Rozrasta się także działalność GK TT w kraju, gdzie sieć 10 biur pozwala spółce efektywnie pozyskiwać nowych pracowników, sukcesywnie zwiększając obecny poziom zatrudnienia.

Co sprawia, że na dość trudnym rynku jakim są usługi informatyczne dla sektora przemysłowego Grupa Kapitałowa właściwie od początku swojego istnienia stale notuje wzrost przychodów? – Pozycję TT na rynku z jednej strony warunkuje unikatowe portfolio produktów, które w długoterminowych kontraktach dostarczane są do odbiorców na całym świecie, z drugiej zaś postawiliśmy na strategię, która zakłada wzrost we wszystkich segmentach oferowanych usług lub przynajmniej utrzymanie dotychczasowego poziomu obrotów, nawet jeśli dla innych firm koniunktura jest niesprzyjająca – mówi Konrad Świrski Prezes Zarządu Transition Technologies S.A.

Zgodnie z przewidywaniami Grupy, na polskim rynku IT kluczowe stają się dwa obszary działalności. – Obecnie najszybciej rosną zamówienia na usługi outsourcingowe i managed services, zarówno dla rynku zagranicznych korporacji, jak i dla sektora publicznego, który coraz częściej korzysta z tego typu oferty. W długoterminowej perspektywie spodziewamy się też ożywienia na rynku utility i public, jednak nie wcześniej niż w drugiej połowie 2018.”– dodaje Świrski.

Czytaj również:  Stacy Ligas na czele KPMG w Polsce