Trwają przygotowania do Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 roku. To okazja do szerokiej promocji regionu i Polski w świecie

Trwają przygotowania do Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 roku. To okazja do szerokiej promocji regionu i Polski w świecie

Polska jest pierwszym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej, która organizuje Światowe Forum Miejskie. Jego idea to rozwiązywanie problemów, przed którymi stoi dziś większość miast na świecie. – Nie bez powodu jest ono organizowane w Katowicach. Kiedyś nie był to region kojarzony z zielenią, czystością czy nowoczesnością, ale to się zmieniło i chcemy to pokazać – mówi Grzegorz Puda, pełnomocnik rządu ds. organizacji World Urban Forum.

Światowe Forum Miejskie to największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie, którą organizuje UN-Habitat, agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich. Jego idea to rozwiązywanie problemów, przed którymi stoi dziś większość miast na świecie – szybkiej urbanizacji i jej wpływu na społeczności, miasta, gospodarki, zmiany klimatyczne. Celem forum jest doskonalenie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich poprzez otwartą debatę. Efektem spotkania są rekomendacje dla polityki miejskiej i rozwoju regionalnego dla rządów, regionów i miast.

Z raportu przygotowanego przez Departament Spraw Ekonomicznych i Społecznych ONZ wynika, że już 55 proc. ludzi na całym świecie mieszka na obszarach miejskich. W ciągu dekady wskaźnik ten ma wzrosnąć do prawie 70 proc., więc tempo wzrostu urbanizacji jest bardzo szybkie. Niezbędna jest więc dyskusja z udziałem ekspertów z całego świata mająca na celu wypracowanie uniwersalnych rozwiązań, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju miast.

Jesteśmy pierwszym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej, który organizuje to wydarzenie – mówi agencji Newseria Biznes Grzegorz Puda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. organizacji World Urban Forum. – Bierzemy pod uwagę czerwiec 2022 roku.

Wydarzenie odbywa się co dwa lata i przyciąga 20–30 tys. osób z całego świata, między innymi przedstawicieli rządów, regionów, miast, organizacji pozarządowych, a także organizacji oraz instytucji finansowych.

Historia organizacji World Urban Forum sięga 2002 roku. Jego gospodarzem było wówczas kenijskie Nairobi. Gospodarzami Światowego Forum Miejskiego były kolejno Barcelona, Vancouver, Nankin, Rio de Janeiro, Neapol, Medellin oraz Kuala Lumpur. W tym roku wydarzenie odbyło się w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W lutym 2020 roku byliśmy na World Urban Forum w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko, a my chcemy ją podnieść, żeby następcy również musieli się postarać – mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Jednym z powodów, dla których odbędzie się ono w Katowicach, jest transformacja tego regionu.

Kiedyś nie był on kojarzony z zielenią, czystością czy nowoczesnością, ale przeszedł wielką transformację. Widzą to wszyscy, którzy mieszkają w Katowicach. Nie ma śladu po smutnych widokach, które mijaliśmy jeszcze kilkanaście lat temu, jadąc przez miasto. Obecnie jest to najnowocześniejsza aglomeracja. Nie mamy się czego wstydzić i chcemy to pokazać – mówi Grzegorz Puda.

Jak podkreśla, taka impreza będzie dobrą okazją do wypromowania nie tylko Katowic i Górnego Śląska, ale także całej Polski. Budżet wydarzenia nie jest jeszcze sprecyzowany.

– Na pewno będzie to znaczący wydatek, ale chcemy połączyć w tym czasie kilka wydarzeń, tak żeby koszty można było ograniczyć. Z drugiej strony to wydarzenie mocno nas wypromuje nie tylko w Europie, ale też na całym świecie. Promocją na zewnątrz zajmie się UN-Habitat. Na pewno będzie o nas głośno – mówi pełnomocnik rządu ds. organizacji World Urban Forum.