Ubezpieczenia na życie w Polsce

1
raporty praca biuro

5,7 mld – tyle wypłacili działający w Polsce ubezpieczyciele w pierwszym kwartale 2017 roku z tytułu ubezpieczeń na życie. Natomiast w  2016 roku suma świadczeń z tego tytułu wyniosła 18,3 mld złotych – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Według analizy serwisu Oferteo.pl najczęściej na życie ubezpieczają się osoby po 30. roku życia, które chcą zapewnić bezpieczeństwo finansowe swoim bliskim.

Polacy myślą o bliskich

Jaki ma być zakres ubezpieczeniaWedług raportu opracowanego przez Oferteo.pl, serwisu łączącego w czasie rzeczywistym poszukujących usług i produktów z ich dostawcami, to potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa finansowego dla bliskich w przypadku swojej śmierci najbardziej motywuje Polaków do wykupienia ubezpieczenia na życie. Wskazało tak 46% ankietowanych przez serwis.

W dalszej kolejności ankietowani zwracali uwagę na ochronę na wypadek niezdolności do pracy (28%), zabezpieczenie spłaty kredytu (16%) i dodatkowy kapitał na emeryturę (7%).

Ubezpieczyciele proponują wiele różnych wariantów polis. Przed ostatecznym wyborem warto porównać kilka z nich, aby znaleźć tę, która będzie nam najbardziej odpowiadać. Warto też zapoznać się z opiniami na temat ubezpieczyciela i zwrócić uwagę na jego sposób komunikacji z klientami – radzi Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl.

Najpopularniejsze ubezpieczenia od 51 do 100 tys. złotych

Jaka kwota ubezpieczenia Cię interesujeAnkietowani przez Oferteo najczęściej jako preferowaną kwotę ubezpieczenia wskazywali od 51 do 100 tys. złotych (30%). Na kwoty w zakresie 101–200 tys. złotych padło 29% wskazań, zaś na przedział 201–300 tys. złotych – 13%.

Najmniej chętnych wskazało na najniższe ubezpieczenie, do 50 tys. złotych (2%) oraz najdroższe, wynoszące ponad pół miliona złotych (3%).

Trzydziestolatkowie czują odpowiedzialność

Najwięcej ubezpieczeń na życie zawierają osoby w wieku 30–39 lat – wynika z danych Oferteo.pl. Może to wynikać z faktu, że Polacy coraz później decydują się na zakładanie rodziny. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2015 roku mediana wieku kobiet rodzących pierwsze dziecko wyniosła 29,7 lat, a średnia  wieku rodzących – 27,6 lat. Poczucie odpowiedzialności za najbliższych po raz kolejny okazuje się więc głównym powodem zawierania ubezpieczeń na życie. Drugą najliczniej ubezpieczającą się grupą są osoby w wieku 40–49 lat.W jakim wieku najczęściej ubezpieczają się kobiety, a jak mężczyźni

Interesująco wygląda zestawienie wieku osób zawierających ubezpieczenie na życie ze względu na płeć. W najbardziej aktywnej pod tym względem grupie trzydziestolatków ubezpiecza się 33% kobiet i 28% mężczyzn. Panie są również częściej zainteresowane ubezpieczeniem w starszym wieku (20%) niż panowie (10%).

Z kolei mężczyźni w wieku 40–49 lat i 50–59 lat są bardziej skłonni ubezpieczyć się niż ich rówieśniczki, odpowiednio odsetki wynoszą: 25% wobec 20% oraz 25% wobec 13%.

Jaki zakres ubezpieczenia dla kobiet, jaki dla mężczyzn?

Jaki zakres ubezpieczenia preferują kobiety a jaki mężczyźniZ badania Oferteo.pl wynika również, że kobiety częściej decydują się na ubezpieczenie, myśląc o bezpieczeństwie finansowym bliskich w razie swojej śmierci. Jako główny czynnik motywujący do zawarcia ubezpieczenia wskazało tak 50% pań oraz 43% mężczyzn. Zarówno kobiety jak i mężczyźni podobnie patrzyli na kwestię ochrony w przypadku niezdolności do pracy – 27% kobiet oraz 29 % mężczyzn oraz dodatkowego kapitału na emeryturę – 7% pań oraz 8% panów.

Mężczyźni z kolei częściej zawierali ubezpieczenie w celu zabezpieczenia spłaty kredytu – ten czynnik motywował 18% z nich wobec 12% kobiet.

Metodologia badań

Przedstawione dane pochodzą z analizy 273 zapytań ofertowych złożonych w serwisie Oferteo.pl od 1 sierpnia 2016 do 29 sierpnia 2017 roku przez osoby zainteresowane ubezpieczeniem na życie.