Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi na GPW – pierwsze półrocze 2019 r.

Dzwon giełdowy GPW
  • W pierwszej połowie 2019 r. inwestorzy indywidualni wygenerowali 13 proc. (+1 p.p. rdr) obrotów na Głównym Rynku (GR) akcji GPW. Inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 59 proc. obrotów (+3 p.p. rdr), a instytucjonalni za 28 proc. (-4 p.p. rdr)
  • Na rynku NewConnect główną rolę niezmiennie odgrywają inwestorzy indywidualni, których udział w obrotach wyniósł 84 proc. w pierwszym półroczu 2019 r., więcej o 4 p.p. rdr. Udział inwestorów instytucjonalnych spadł do 13 proc. (o 3 p.p. rdr), a inwestorów zagranicznych o 1 p.p. do 3 proc.
  • Na rynku kontraktów terminowych w pierwszej połowie 2019 r. wiodącą rolę wciąż mają krajowi inwestorzy indywidualni z udziałem 50 proc. w obrotach (+3 p.p. rdr). O 7 p.p. spadł udział inwestorów instytucjonalnych (30 proc.), zaś udział inwestorów zagranicznych wzrósł do poziomu 20 proc. (+4 p.p. rdr)

Główny Rynek GPW

Na Głównym Rynku akcji GPW największy udział w obrotach w I półroczu 2019 r. mieli inwestorzy zagraniczni. Wygenerowali oni 59 proc. obrotów akcjami, o 3 p.p. wobec tego samego okresu przed rokiem. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł 28 proc., o 4 p.p. mniej niż tym okresie przed rokiem, ale wzrósł udział inwestorów indywidualnych, którzy wygenerowali 13 proc. obrotów, o 1 p.p. rdr i o 1 p.p. półrocze do półrocza w pierwszej połowie 2019 r.

W I półroczu 2019 r. wśród krajowych instytucji w czołówce, pierwszy raz od czterech lat, uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (udział na poziomie 33 proc.), a tuż za nimi znalazły się TFI z wynikiem 31 proc. Podium w pierwszej połowie 2019 r. zamykają Członkowie Giełdy z 14 proc. udziałem w obrotach.

Tabela 1. Struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji (w proc.)

Struktura inwestorów na Głównym Rynku akcjiŹródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

NewConnect

Na rynku NewConnect to inwestorzy indywidualni odgrywają największą rolę, a ich udział systematycznie rośnie. W pierwszej połowie tego roku odpowiadali za 84 proc. obrotów, więcej o 4 p.p. rdr. Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 3 proc. obrotów, o 1 p.p. mniej rdr. Instytucje odpowiadały za 13 proc. obrotów – o 3 p.p. mniej niż w tym okresie przed rokiem i o 1 p.p. więcej niż w drugim półroczu 2018 r. Pierwsze półrocze zdecydowanie należało do TFI, które osiągnęły 51 proc. udziału w obrocie. Animatorzy wygenerowali 17 proc., a firmy 12 proc.

Tabela 2. Struktura inwestorów na rynku NewConnect (w proc.)

Struktura inwestorów na rynku NewConnectŹródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Rynek Instrumentów Pochodnych

W pierwszej połowie 2019 r. krajowi inwestorzy indywidualni odegrali dominującą rolę także na rynku derywatów, gdzie ich udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 50 proc. (+3 p.p. rdr), a opcjami 40 proc. (-5 p.p. rdr). Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 4 p.p. na kontraktach (20 proc.) i o 1 p.p. na opcjach (26 proc.). Udział w obrotach kontraktami terminowymi inwestorów instytucjonalnych spadł w pierwszym półroczu tego roku do 30 proc. (o 7 p.p.), ale na rynku opcji zwiększył się do 34 proc. (o 4 p.p. rdr). Zarówno na rynku kontraktów terminowych, jak i opcji dominującą rolę odgrywali animatorzy w pierwszym półroczu 2019 r., którzy wygenerowali odpowiednio: 53 proc. i 51 proc.

Tabela 3. Struktura inwestorów na rynku kontraktów terminowych (w proc.)

Struktura inwestorów na rynku kontraktów terminowychŹródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Tabela 4. Struktura inwestorów na rynku opcji (w proc.)

Struktura inwestorów na rynku opcjiŹródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Catalyst

Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrocie obligacjami na rynku Catalyst wzrósł do 40 proc. (o 2 p.p. rdr) w pierwszej połowie 2019 r. Udział inwestorów instytucjonalnych spadł o 3 p.p. rdr do 59 proc., natomiast zagranicznych wzrósł do 1 proc. Przeważającą rolę odgrywają na nim animatorzy z udziałem na poziomie 43 proc.

Tabela 5. Struktura inwestorów na rynku obligacji (w proc.)

Struktura inwestorów na rynku obligacjiŹródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe