Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi na GPW w pierwszej połowie 2021 r.

GPW
  • W I półroczu 2021 r. krajowi inwestorzy indywidualni wygenerowali 24 proc. obrotów
    na Głównym Rynku (GR) akcji GPW (+2 pp. rdr) – to rekordowy udział za pierwsze półrocze w ciągu ostatniej dekady. Inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 55 proc. obrotów (-3 pp. rdr), a instytucjonalni – za 21 proc. (+1 pp. rdr)
  • Na rynku NewConnect prym nadal wiodą inwestorzy indywidualni, których udział w obrotach wyniósł 88 proc. (-5 pp. rdr). Wzrósł udział inwestorów instytucjonalnych
    do 6 proc. (+1 pp. rdr). Udział inwestorów zagranicznych również wyniósł 6 proc. i zwiększył się o 4 pp. rdr
  • Na rynku kontraktów terminowych w I połowie 2021 r. udział inwestorów indywidualnych spadł o 8 pp. rdr do 34 proc. obrotów, a instytucjonalnych spadł o 1 pp. i wyniósł 37 proc. Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 9 pp. rdr do 29 proc. Był to historycznie najwyższy udział, zarówno w pierwszym półroczu, jak i całym roku w ciągu ostatnich 10 lat

Główny Rynek GPW

W I połowie 2021 r. na Głównym Rynku akcji GPW największy udział w obrocie mieli inwestorzy zagraniczni. Wyniósł on 55 proc., o 3 pp. mniej w porównaniu z poprzednim rokiem. Krajowi inwestorzy indywidualni wygenerowali 24 proc. obrotów, co stanowiło wzrost  o 2 pp. niż przed rokiem. Był to również najwyższy udział w pierwszym półroczu w ciągu ostatnich 10 lat. Krajowi inwestorzy instytucjonalni wygenerowali 21 proc. obrotów, o 1 pp. więcej niż w I połowie 2020 r.

Tabela 1. Struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji (w proc.)

Struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji

Źródło: Dane GPW, na podstawie zleceń maklerskich Członków Giełdy

NewConnect

Na rynku NewConnect największą rolę odgrywają krajowi inwestorzy indywidualni. W pierwszej połowie tego roku odpowiadali za 88 proc. obrotów, co stanowi spadek o 5 pp. rdr. Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 6 proc. obrotów, o 4 pp. więcej rdr. Instytucje odpowiadały za 6 proc. obrotów  o 1 pp. więcej niż w tym okresie przed rokiem.

Tabela 2. Struktura inwestorów na rynku NewConnect (w proc.)

Struktura inwestorów na rynku NewConnect
Źródło: Dane GPW, na podstawie zleceń maklerskich Członków Giełdy

Rynek Instrumentów Pochodnych

W pierwszej połowie 2021 r. udział krajowych inwestorów indywidualnych w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 34 proc. (-8 pp. rdr), a opcjami 42 proc. (-7 pp. rdr). Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 9 pp. rdr do 29 proc. w obrotach kontraktami i był historycznie rekordowym udziałem, zarówno w wynikach za pierwsze półrocze, jak i cały rok w ciągu ostatnich 10 lat. Udział inwestorów zagranicznych wzrósł również na opcjach i wyniósł 35 proc. (+ 5 pp. rdr). Stanowił również najwyższy odsetek w pierwszym półroczu w ciągu ostatnich 10 lat. Udział w obrotach kontraktami terminowymi inwestorów instytucjonalnych spadł w pierwszym półroczu tego roku do 37 proc. (-1 pp. rdr), a na rynku opcji zwiększył się do 23 proc. (+2 pp. rdr). Udział inwestorów zagranicznych i indywidualnych na rynku produktów strukturyzowanych wyniósł odpowiednio: 49 proc. i 51 proc.

Tabela 3. Struktura inwestorów na rynku kontraktów terminowych (w proc.)

Struktura inwestorów na rynku kontraktów terminowych
Źródło: Dane GPW, na podstawie zleceń maklerskich Członków Giełdy

Tabela 4. Struktura inwestorów na rynku opcji (w proc.)

Struktura inwestorów na rynku opcji
Źródło: Dane GPW, na podstawie zleceń maklerskich Członków Giełdy

Tabela 5. Struktura inwestorów na rynku produktów strukturyzowanych (w proc.)

Struktura inwestorów na rynku produktów strukturyzowanych
Źródło: Dane GPW, na podstawie zleceń maklerskich Członków Giełdy

Catalyst

Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrocie obligacjami na rynku Catalyst spadł o 13 pp. rdr do 26 proc. w pierwszej połowie 2021 r. Udział inwestorów zagranicznych wzrósł do 1 proc. (+1 pp. rdr), natomiast inwestorów instytucjonalnych wzrósł o 12 pp. rdr do 73 proc., co stanowi rekord wyników
z ostatniej dekady.

Tabela 6. Struktura inwestorów na rynku obligacji (w proc.)

Struktura inwestorów na rynku obligacji
Źródło: Dane GPW, na podstawie zleceń maklerskich Członków Giełdy

Szczegółowe wyniki badania dotyczącego udziału inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi zostały opublikowane na stronie internetowej GPW: https://www.gpw.pl/analizy.

Giełda zmieniła sposób pozyskiwania danych do wyliczenia udziału poszczególnych grup inwestorów w obrotach giełdowych. Obecnie informacje te pochodzą ze zleceń maklerskich przekazywanych do systemu transakcyjnego Giełdy. Informacje o liczbie rachunków internetowych pochodzą z ankiet wysyłanych przez GPW do krajowych domów maklerskich. Natomiast informacja o liczbie aktywnych rachunków inwestycyjnych pochodzi z systemu transakcyjnego Giełdy – jest to liczba rachunków, z których w badanym okresie złożono co najmniej jedno zlecenie na GPW.