Ukraińcy szukają możliwości pozostania w Polsce w czasie drugiej fali pandemii

pracownik budowa

W ostatnich miesiącach w Polsce można zaobserwować globalny trend – coraz więcej pracowników z Ukrainy stara się znaleźć podstawy prawne do pozostania w Polsce w czasie drugiej fali pandemii. Donosi o tym Centrum analityczne firmy Gremi Personal.

Pierwsza fala pandemii w marcu i panika wśród ukraińskich migrantów zarobkowych wywołana informacjami o zamknięciu ukraińsko-polskich granic doprowadziła do powrotu do ojczyzny około 200 tys. Ukraińców. Teraz trend jest odwrotny.

Pogarszająca się sytuacja gospodarcza i rosnące bezrobocie na Ukrainie motywują Ukraińców do korzystania z możliwości pozostania i dalszej pracy w Polsce dzięki ustawie o tarczy antykryzysowej. Zgodnie z nią cudzoziemcy mogą zostać w Polsce na podstawie paszportów biometrycznych w ramach ruchu bezwizowego i wiz pracowniczych, termin ważności których już ubiegł, przez 30 dni po zakończeniu pandemii.

Ponad 70 proc. pracowników Gremi Personal, którzy przybyli do Polski jeszcze przed wybuchem pandemii, pracuje nieprzerwanie od 10 miesięcy, co przekracza średni czas pobytu w Polsce ukraińskich migrantów zarobkowych.

Centrum analityczne Gremi Personal również odnotowuje większy wzrost liczby osób ubiegających się o kartę pobytu wśród Ukraińców, którzy przybyli do Polski przed pandemią, oraz tych, którzy przyjeżdżają do pracy teraz.

Centrum Analityczne agencji zatrudnienia międzynarodowego Gremi Personal