Ułatwienia podatkowe w Tarczy Antykryzysowej

pieniądze podatki

Ulgi podatkowe, zwolnienia, darowizny, przesunięcie terminów płatności, preferencje dla płatników VAT związane z nową matrycą stawek oraz wiele innych ułatwień było przedmiotem wtorkowego webinarium z serii „Tarcza Antykryzysowa dla przedsiębiorców”, zorganizowanego przez Ministerstwem Rozwoju wspólnie z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, którą poprowadzili eksperci z Ministerstwa Finansów.

„Zasadą polityki podatkowej w okresie epidemii jest +nie wymagać od firm niemożliwego+” – powiedział Jan Sarnowski, podsekretarz stanu w MF i pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej w zakresie VAT.

Epidemia i wynikające z niej zamrożenie gospodarki były dużym ciosem dla wielu polskich firm. W sytuacji, gdy niektóre przepisy okazały się w zasadzie zbędne – np. w okresie zamknięcia hoteli i galerii handlowych stracił sens podatek minimalny – jednym z głównych celów Ministerstwa Finansów stało się dostosowanie przepisów podatkowych do nowych warunków.

„Rozliczenia podatków w okresie epidemii powinny być jak najmniej czasochłonne” – podkreślił Jan Sarnowski. MF wydłużyło terminy dotyczące rachunkowości, w tym obowiązków raportowania, wprowadzenie e-PIT natomiast sprawiło, że 9 mln pracowników złożyło deklaracje podatkowe za pomocą kilku kliknięć.

Konieczne stało się zapewnienie firmom płynności finansowej na przetrwanie „lockdownu” (z ang. „zamknięcia”), aby brak środków na koncie – które według słów Sarnowskiego są „tlenem, dzięki któremu firmy mogą oddychać i działać”, nie oznaczał dla nich końca działalności. Ułatwienia podatkowe dały zastrzyk ponad 20 mld zł, który wzmocnił płynność tysięcy przedsiębiorstw.

Zmiany w przepisach podatkowych ułatwiły również firmom prace nad lekarstwami i sprzętem medycznym m.in. przez korzystne rozliczenie amortyzacji i ulgi na innowacje. MF również jako jedne z pierwszych w Europie wsparło rosnącą w społeczeństwie solidarność: sprzęt medyczny i lekarstwa przekazywane szpitalom oraz laptopy i tablety dla placówek edukacyjnych zostały objęte ulgą w podatku dochodowym i zerową stawką VAT.

Do najważniejszych ułatwień podatkowych należą w szczególności ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, zapłata podatku PIT i daniny solidarnościowej po terminie bez konsekwencji dla zobowiązanych, elektroniczny czynny żal, zawieszenie terminów raportowania schematów podatkowych (MDR), przedłużenie terminów CRS i FATCA w wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, wyłączenie mechanizmu WHT refund do końca 2020 r., ułatwienia w posługiwaniu się certyfikatami rezydencji, możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizny przekazanej na przeciwdziałanie Covid-19 czy czasowe zwolnienie z podatku minimalnego.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych to przede wszystkim zniesienie naliczania tzw. opłaty prolongacyjnej w wysokości 4 proc., standardowo nakładanej na podatników z tytułu odroczenia czy rozłożenia na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej. Aby skorzystać z tej ulgi, wystarczy złożyć wniosek w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub w ciągu 30 dni po ich ustaniu.

„Nie jest ważne, kiedy powstało lub stało się wymagalne zobowiązanie podatkowe, co do którego zastosowano odroczenie czy rozłożenie na raty. Najważniejszy jest moment złożenia wniosku: najpóźniej 30 dni po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii” – wyjaśnił dr Przemysław Szymczyk, dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów.

Od marca do 30 czerwca złożono już ok. 80 tys. wniosków o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – najwięcej w kwietniu, z tego ponad 76 tys. pochodziło od przedsiębiorców. Więcej, bo 334 tys. podatników skorzystało z wydłużonego do 1 czerwca terminu złożenia deklaracji PIT, gdzie minister finansów zaniechał poboru odsetek za zwłokę z tytułu podatku dochodowego za 2019 r, naliczonych od 1 maja do 1 czerwca 2020. W podobny sposób został również wydłużony termin na złożenie deklaracji z tytułu daniny solidarnościowej.

Elektroniczny czynny żal to jedno z rozwiązań związanych z cyfryzacją urzędów skarbowych. Dotychczas przepisy przewidywały dwie formy składania czynnego żalu – na piśmie oraz ustnie do protokołu. Tarcza Antykryzysowa wprowadziła możliwość składania czynnego żalu w formie elektronicznej, w tym poprzez e-PUAP i portal podatkowy.

Wydłużony został również termin zawieszenia raportowania krajowych schematów podatkowych (MDR) do 30 dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a w przypadku schematów transgranicznych przedłużono terminy raportowania co najmniej o pół roku (część z nich aż do 30 kwietnia 2021 r.).

Dzięki Tarczy antykryzysowej od podstawy obliczenia podatku można odliczyć darowizny przekazane od 1 stycznia do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie Covid-19, m.in. dla podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych i Domów Pomocy Społecznej. Można także odliczyć darowizny rzeczowe w postaci laptopów i tabletów przekazane w tym samym okresie m.in. organom prowadzącym szeroko rozumiane placówki oświatowe (np. przedszkolom, szkołom podstawowym czy ponadpodstawowym).

Tarcza 2.0 przedłużyła do 20 lipca termin zapłaty tzw. podatku minimalnego, czyli podatku od przychodów z budynków za okres od marca do maja 2020 r. – jeżeli przychody te spadły o min. 50 proc. i podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Tarcza 4.0 wprowadziła bezwarunkowe epizodyczne zwolnienie z tego podatku za okres od marca do grudnia 2020 r. Z rozwiązania tego korzystają m.in. właściciele galerii handlowych, biurowców, magazynów, hoteli i min. budynków wynajmowanych, dzierżawionych lub leasingowanych.

Szereg zmian zostało wprowadzonych w obszarze podatku VAT. 1 lipca weszła w życie nowa matryca stawek VAT, porządkująca na nowo system stawek VAT w Polsce oraz wprowadzająca nowy system identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT.

„Stosowanie VAT staje się prostsze, a na wiele towarów i usług stawki VAT zostały obniżone”- podkreślił dr Paweł Selera, dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w MF.

Ważną zmianą jest Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 marca 2020, które w związku z pandemią wprowadziło stawkę 0 % VAT dla darowizn laptopów i tabletów dla placówek oświatowych i darowizn związanych z ochroną zdrowia. VAT „0” dotyczy również sprowadzonych do Polski produktów leczniczych na warunkach wskazanych w rozporządzeniu.

Zerowa stawka VAT dla darowizn na cele związane ze zwalczaniem Covid-19 obejmuje wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, szkło i aparaturę laboratoryjną, produkty lecznicze oraz substancje czynne, produkty biobójcze (wyłącznie środki dezynfekujące), specjalistyczne testy diagnostyczne do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie oraz środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, czepki, rękawice i ochraniacze na buty.

Zmiany w obszarze podatku VAT to również zmiana charakteru kar za błędy w ewidencji z instrumentu obligatoryjnego na fakultatywny, wprowadzenie możliwości wystawienia e-paragonu i przesunięcie terminu wdrożenia kas on-line na 1 stycznia 2021 dla podatników z branży hotelarsko-gastronomicznej oraz dla sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Dla podatników prowadzących usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i dentystów, prawnicze oraz usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu) termin wprowadzenia kas on-line został przesunięty na 1 lipca 2021.

Partnerami cyklu „Tarcza antykryzysowa dla biznesu” są Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.