Ulga na badania i rozwój do poprawki

0

Katalog kosztów kwalifikowanych ulgi na badania i rozwój (B+R) określony w ustawie o PIT oraz ustawie o CIT wymaga doprecyzowania i nie obejmuje wszystkich istotnych kosztów prowadzenia działalności badawczo – rozwojowej. Projekt ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej, który znajduje się w konsultacjach międzyresortowych to dobra okazja do doprecyzowania istniejącego prawa i poprawy sytuacji przedsiębiorców prowadzących prace B+R – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

Koszty osobowe

Dzisiejsze brzmienie przepisu ogranicza odliczenie ulgi B+R w stosunku do osób rzeczywiście realizujących działania B+R. Przepis stanowi, iż uldze B+R podlegają koszty pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R. Określenie „zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R” jest niejasne i budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych. Po pierwsze nie wiadomo o jakich pracownikach mowa. Czy o pracownikach zatrudnionych jedynie do wykonywania czynności w laboratoriach, centrach badawczo-rozwojowych, działach badawczo-rozwojowych?

Wynagrodzenia pracowników, którzy wykonują regularną działalność przedsiębiorcy, a dla celów projektu B+R zostają oddelegowani do wykonywania prac B+R powinny być możliwe do odliczenia w ramach ulgi podatkowej. W praktyce prototyp nowego produktu powstaje nie tylko w dziale B+R, ale do jego stworzenia wymagana jest współpraca poszczególnych działów w przedsiębiorstwie.

– Jeżeli sprowadzimy ulgę B+R tylko do dedykowanych działów B+R to mocno ograniczamy możliwości skorzystania z niej przez przedsiębiorstwa w Polsce rzeczywiście prowadzące B+R. Dotknie to zwłaszcza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie mają dedykowanych działów i pracowników B+R. Praktyczne konsekwencje takich zapisów mogą być takie, iż przedsiębiorstwa nie będą zgłaszać kosztów osobowych do ulgi B+R z tego względu, że korzyści z niej mogą okazać się za małe – mówi Małgorzata Boguszewska, przewodnicząca zespołu ds. opracowania rekomendacji ulgi B+R Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, Ayming Polska sp. z o.o.

Lewiatan apeluje o zamianę określenia „zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R” na „realizujących działalność B+R”.

Nabycie narzędzi bezpośrednio związanych z B+R oraz sprzętu laboratoryjnego niespełniających wymogu środka trwałego jak np. pipety, igły, szkło optyczne, termosy, statywy.

Czytaj również:  KNF i NBP rozpoczynają kampanię ostrzegającą przed inwestowaniem w kryptowaluty

Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę, iż narzędzia bezpośrednio związane z B+R oraz sprzęt laboratoryjny niespełniający wymogu środka trwałego jak np. pipety, igły, szkło optyczne, termosy, statywy – nie zostały objęty ulgą B+R.