Ulga termomodernizacyjna – w tym roku odliczysz ocieplenie od podatku

okna

Ulga termomodernizacyjna to projekt, który może pozwolić wielu osobom na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Możemy odliczyć ją od dochodu do kwoty aż 53 000 złotych, dlatego warto bliżej się jej przyjrzeć. Co warto wiedzieć na ten temat?

Kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi mają prawo skorzystać wszyscy współwłaściciele lub właściciele budynków jednorodzinnych, którzy opodatkowują swoje dochody wedle podatkowej skali lub według jednolitej, klasycznej 19-procentowej stawki podatku liniowego lub ci, którzy opłacają ryczałt od swoich przychodów ewidencjonowanych. Osoby, które są posiadaczami budynku bez prawa własności, nie będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Więcej o zasadach korzystania z ulgi dowiesz się na stronie: https://columbusenergy.pl/2019/04/25/ulga-termomodernizacyjna-kiedy-mozna-z-niej-skorzystac/

Jaki budynek można nazwać jednorodzinnym?

Ulga termomodernizacyjna odnosi się do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, czyli w zabudowie bliźniaczej, grupowej, szeregowej czy po prostu wolno stojącego. Budynek powinien być samodzielną całością. Maksymalnie mogą się w nim znajdować dwa lokale mieszkalne lub jeden użytkowy i jeden mieszkalny. W tym drugim wypadku powierzchnia użytkowa nie może być większa niż 30 procent całości. Kiedy mamy do czynienia z kolektorami słonecznymi czy instalacją fotowoltaiczną ulga bierze również pod uwagę montaż na budynku gospodarczym, który służy konkretnemu budynkowi mieszkalnemu, lub garażu, jeśli na dachu domu jednorodzinnego po prostu nie ma technicznych możliwości zamontowania instalacji. 

Czas realizacji

Ulga termomodernizacyjna odnosi się do wydatków, jakie zostały poniesione przez podatnika, jeśli modernizacyjne pracą zostaną sfinalizowane w ciągu 3 lat od końca podatkowego roku, w którym zdecyduje się on na pierwszy wydatek. Jeśli termin nie zostanie dotrzymany, podatnik będzie zmuszony do zwrócenia ulgi wraz z kwotą, jaka poprzednio została odliczona od dochodu za rok, w którym upłynęła pora na zakończenie całego przedsięwzięcia.

Jakie cele ma przedsięwzięcie termomodernizacyjne

Termomodernizacja to przedsięwzięcie, którego celem jest ograniczenie zapotrzebowania budynków na energię. Wedle ustawy w jej ramach ma dojść do:

  • Ulepszeń, których skutkiem będzie mniejsze zapotrzebowanie na energię, jaka jest dostarczana w celu ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej, a także ogrzewania budynków mieszkalnych, do takich działań możemy zaliczyć wymianę okien czy wykonanie izolacji zewnętrznych ścian.
  • Ulepszeń, które doprowadzą do zmniejszenia strat pierwotnej energii w ciepłowniczych sieciach lokalnych, a także źródłach ciepła, jakie je zasilają. Jednak tylko i wyłącznie pod warunkiem, że konkretne budynki mieszkalne, które korzystają z sieci energetycznej, spełniają określone wymagania w zakresie oszczędności energii lub zostały podjęte działania, których celem jest ograniczenie zużycia energii, jaka jest dostarczana do tych budynków. Takim krokiem jest na przykład wymiana kotła.
  • Technicznego przyłączenia do konkretnego źródła ciepła, na przykład instalacja węzła cieplnego wraz z odpowiednim programatorem temperatury.
  • Całkowitej czy częściowej zamian źródeł energii na tak zwany źródła odnawialne, czyli pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne.

Jak duża jest ulga termomodernizacyjna?

Kwota odliczenia nie może być większa niż 53 000 złotych na jednego podatnika, bez względu na ilość inwestycji czy budynków, która są jego własnością. Jeśli dwóch małżonków czy współwłaścicieli razem korzysta z opodatkowania i dokona termomodernizacji w konkretnym, jednym budynku to każdy z nich będzie miał prawo odliczyć wszystkie koszta, jakie poniósł na te cele.