Uproszczone wezwanie do sprzedaży akcji Euler Hermes

0

W dniu 26 listopada 2017 r.  została zwołana Rada Nadzorcza Euler Hermes w celu dokonania przeglądu oferty uproszczonego wezwania do sprzedaży (nazywanej dalej „Ofertą”), którą Allianz, akcjonariusz większościowy, zamierza złożyć po cenie 122 euro za akcję Euler Hermes.

Rada Nadzorcza podczas swojego posiedzenia z zadowoleniem przyjęła zasady oferty Allianz.

Jak zauważono:

  • cena zaproponowana przez Allianz zapewni płynność finansową akcjonariuszom mniejszościowym zgodnie z warunkami oznaczającymi premię w wysokości 20,7% powyżej ostatniej ceny zamknięcia Euler Hermes[1] oraz 22,9%, 22,2% i 30,8% powyżej średniego kursu z okresu trzech, sześciu i dwunastu miesięcy[2], a także przekracza ceny docelowe analityków zajmujących się wyceną spółki;
  • Allianz zapewnił już sobie zakup 11,34% kapitału zakładowego Euler Hermes po tej samej cenie wynoszącej 122 euro za akcję Euler Hermes w drodze umów zakupu udziałów zawartych w dniu 24 listopada 2017 roku;
  • Oferta nie wpłynie na skład Rady Nadzorczej Euler Hermes ani na jej strategię i model działania poza zwykłym tokiem działań biznesowych.

Rada Nadzorcza Euler Hermes w drodze jednogłośnego głosowania niezależnych członków postanowiła powołać Finexsi, reprezentowaną przez Oliviera Péronneta, jako niezależnego eksperta, w celu sporządzenia sprawozdania dotyczącego warunków finansowych Oferty i przymusowego wykupu, do jakiego może dojść zgodnie z artykułem 261-1 i nast. Regulaminu Ogólnego „Autorité des marchés financiers” AMF (przyp. – regulator rynku finansowego we Francji, gdzie notowany jest Euler Hermes).

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu ad hoc komitetu składającego się z trzech niezależnych członków Rady Nadzorczej. Zadaniem podkomitetu będzie monitorowanie misji niezależnego eksperta oraz wydawanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w sprawie Oferty.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z raportem niezależnego eksperta i rekomendacją wydaną przez komitet ad hoc, odbędzie ponowne posiedzenie w celu wydania formalnej opinii („avis motivé”) w sprawie Oferty. Taka formalna opinia mogłaby zostać wydana w ostatnich dniach grudnia 2017 r.

Czytaj również:  Rośnie liczba niewypłacalności w sektorze doświadczającym sprzedażowej „hossy” - budownictwie

Euler Hermes zorganizował konferencję telefoniczną na temat Oferty dla analityków o godzinie 10.00 w Paryżu.

Zastrzeżenie:

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty zakupu papierów wartościowych. Oferta zostanie złożona wyłącznie na podstawie dokumentacji ofertowej, która będzie zawierała pełne warunki oferty. Dokumentacja oferty zostanie poddana przeglądowi przez AMF, a oferta zostanie otwarta dopiero po zatwierdzeniu jej przez AMF. Wszelkie decyzje dotyczące oferty należy podejmować wyłącznie na podstawie informacji zawartych w takiej dokumentacji oferty.

Niniejsza informacja  prasowa została przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych. Rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego, oferty i jej przyjęcia mogą podlegać szczególnym przepisom lub ograniczeniom w niektórych krajach. Oferta nie jest skierowana do osób podlegających takim ograniczeniom, ani bezpośrednio, ani pośrednio, i nie może być w żaden sposób przyjęta z kraju, w którym oferta podlegałaby takim ograniczeniom. W związku z tym osoby będące w posiadaniu niniejszego komunikatu prasowego będą powinny sprawdzić ewentualne ograniczenia lokalne i stosować się do nich.