Pula 150 mln zł obligacji podporządkowanych Alior Banku wyczerpana już w pierwszym dniu zapisów

0

Już w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na obligacje podporządkowane serii P2A, liczba obligacji objętych zapisami złożonymi przez inwestorów przekroczyła łączną liczbę obligacji dostępnych w ramach tej oferty. Tym samym okres przyjmowania zapisów został skrócony do 28 listopada, w miejsce pierwotnie planowanego 8 grudnia 2017 r.

Zapisy na obligacje serii P2A o łącznej wartości nominalnej 150 mln złotych rozpoczęły się 27 listopada bieżącego roku. Już w pierwszym dniu przyjmowania zapisów pula oferowanych obligacji podporządkowanych Banku została wyczerpana. W związku z tym, zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnym, zapisy złożone w dniach 27 i 28 listopada zostaną odpowiednio zredukowane.

W związku ze skróceniem okresu przyjmowania zapisów na obligacje serii P2A, Bank przyspieszył także termin przydziału obligacji serii P2A, który nastąpi około 30 listopada 2017 r.

To już kolejna w tym półroczu udana emisja obligacji Alior Banku. W sierpniu przeprowadziliśmy emisję obligacji zwykłych na kwotę 250 mln złotych, a w październiku dwie emisje obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 600 mln złotych. Przy każdej z tegorocznych emisji udało nam się uzyskać marżę znacznie niższą niż w latach ubiegłych, a popyt istotnie przekroczył wartość oferowanych papierów. Świadczy to o bardzo pozytywnym postrzeganiu naszej instytucji przez inwestorów – komentuje Filip Gorczyca, Wiceprezes Zarządu Alior Banku odpowiedzialny za Pion Finansów. – Dzięki przeprowadzonym emisjom, Alior Bank zaspokoił już swoje potrzeby w zakresie kapitału Tier 2 w horyzoncie strategii i nie przewiduje dalszych emisji obligacji podporządkowanych w najbliższym czasie – deklaruje Filip Gorczyca.

Czytaj również:  Widmo głodowych emerytur wisi na Polakami. Ratunkiem mogą być jedynie większe oszczędności