Ustawa o obrocie gruntami rolnymi ograniczyła dostępność terenów inwestycyjnych

0
Renata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO
Renata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO

Nowa ustawa o obrocie gruntami rolnymi funkcjonuje już ponad pół roku, jej skutki są coraz bardziej odczuwalne przez sektor magazynowo-produkcyjny. Obserwujemy, że ustawa bezsprzecznie ograniczyła dostępność terenów inwestycyjnych.

Jednym pozytywnym skutkiem ustawy jest to, że na gruntach, które od 2008 roku czekały na nabywców teraz ruszają budowy. A zatem ustawa spowodowała, że działki, które były oceniane do tej pory jako mniej atrakcyjne, znajdują teraz inwestorów. Przykładem są inwestycje w Piotrkowie Trybunalskim lub Błoniach pod Warszawą.

W przeciwieństwie do działek ze starego banku ziemi ustawa zamroziła naturalny obrót najbardziej atrakcyjnymi terenami położonymi na obrzeżach aglomeracji.
Z czego to wynika? Otóż tereny takie często nie są objęte planami zagospodarowania i w praktyce traktowane są jako rolne więc ustawa ogranicza ich sprzedaż na wolnym rynku.

Przykładem jest Łódź, gdzie jest bardzo wielu chętnych inwestorów na grunty o dużych powierzchniach a gotowych działek po prostu w tej chwili brakuje .

W związku z tym już teraz obserwujemy wzrost cen działek objętych planami a w konsekwencji spodziewamy się wzrostu czynszów za powierzchnie magazynowe co niekorzystnie wpłynie na rozwój rynku.

Co w tej sytuacji można zrobić? Naszym zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie współpracy z gminami i inwestorami przy planowaniu strategii gospodarowania gruntami i uchwalania planów, co w przyszłości zaowocuje nowymi inwestycjami.

Czytaj również:  Inwestorzy mają apetyt na grunty. Ich niska dostępność znacząco winduje ceny