Ustawa o systemie kaucyjnym przegłosowana w Sejmie

recykling

13 lipca Sejm zakończył prace nad ustawą o systemie kaucyjnym na opakowania po napojach. Ze względu na wielkość naszego kraju oraz trzy frakcje materiałowe objęte kaucją, polski system będzie jednym z najpotężniejszych modeli gospodarki obiegu zamkniętego w Europie, gwarantujący recykling 10 miliardów jednorazowych butelek plastikowych i puszek oraz ponowne użytkowanie 3,5 miliarda wielorazowych butelek szklanych.

Bez względu na to, gdzie w Polsce zostanie zakupiony produkt w opakowaniu z kaucją, będzie można go zwrócić w dowolnym sklepie o powierzchni co najmniej 200 m2 bez potrzeby pokazywania paragonu. Dodatkowo, będzie również możliwość zwrotu w mniejszych sklepach, o ile zdecydują się one przystąpić do tego systemu. Przegłosowana ustawa umożliwia im przestąpienie do systemu na zasadach dobrowolności.

Systemowe rozwiązanie zaproponowane przez rząd jest połączeniem różnych europejskich modeli. Warto zaznaczyć, że oryginalna propozycja, w której miało uczestniczyć państwo, została całkowicie odrzucona. Projekt przeszedł znaczącą transformację, począwszy od oryginalnej propozycji, poprzez konstrukcję opartą na zasadach wolnego rynku z udziałem wielu operatorów. Ostateczny kształt projektu jest ukłonem w stronę tych, którzy wprowadzają opakowania na polski rynek – to oni będą jedynymi akcjonariuszami podmiotu zarządzającego systemem kaucyjnym.

– Dzięki kaucji, będącej finansową zachętą, Polska znacznie zwiększy ilość gromadzonych odpadów opakowaniowych. Bezpośrednio wpłynie to na rozwój przemysłu recyklingu i umożliwi produkcję ponad 200 tys. ton butelek i puszek z materiałów zebranych i przetworzonych lokalnie. – mówi Anna Larsson, dyrektor ds. rozwoju GOZ w Reloop Platform.

Podobnie jak w innych krajach można oczekiwać, że wprowadzenie systemu kaucyjnego w ogólnokrajowej skali przyczyni się do znacznego wzrostu świadomości Polaków na temat wartości surowców wtórnych i znaczenia selektywnej zbiórki – nie tylko odpadów po napojach, ale również wszelkich innych rodzajów.

Rządowa propozycja wprowadzenia systemu kaucyjnego jako metody zbiórki butelek i puszek została poparta przez znakomitą większość partii politycznych.