Victoria Dom pozyskała 70 mln zł z emisji obligacji

Waldemar Wasiluk
Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom

Victoria Dom zakończyła prywatną emisję trzyletnich niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych serii T. Sprzedane zostały wszystkie oferowane papiery o wartości 70 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżących projektów oraz zakup gruntów pod nowe inwestycje mieszkaniowe w Warszawie i Krakowie. Obligacje serii T będą wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

Deweloper Victoria Dom z sukcesem zakończył kolejną prywatną emisję obligacji korporacyjnych serii T.  inwestorzy objęli trzyletnie papiery dłużne o łącznej wartości 70 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego, a w szczególności na realizację projektów deweloperskich oraz zakup kolejnych gruntów pod nowe inwestycje. Wyemitowane obligacje są oprocentowane na poziomie WIBOR 3M + 5,5%. Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych. Zarząd spółki będzie się ubiegał o wprowadzenie obligacji nowej emisji do obrotu na rynku Catalyst.

„W ramach emisji sprzedaliśmy wszystkie oferowane papiery. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dołączenia kolejnych podmiotów finansowych do grupy współpracujących z nami inwestorów. Z każdą kolejną ofertą grupa instytucji jest coraz większa. Cieszymy się z okazanego zaufania i zaangażowania w zakresie finansowania naszej działalności. Inwestorzy cały czas bardzo chętnie inwestują w papiery korporacyjne podmiotów o silnym standingu finansowym. Pozyskane środki posłużą zabezpieczeniu finansowania projektów realizowanych na terenie aglomeracji warszawskiej oraz krakowskiej. Duży zainteresowanie objęciem oferowanych przez nas papierów korporacyjnych zachęca nas do dalszego korzystania z tej formy finansowania. W związku ze wzrostem skali działalności będziemy w miarę potrzeb organizowali kolejne emisje obligacji” – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Victoria Dom S.A.

Ustalony z reguły trzyletni okres zapadalności obligacji wynika ze standardowego cyklu inwestycyjnego uwzględniającego okres od zakupu działki, poprzez przygotowanie projektu, uzyskanie pozwolenia, realizacji budowy i sprzedaży lokali, aż do zakończenia inwestycji.