Victoria Dom pozyskała finansowanie na 7 mln euro na rozwój w Niemczech

Maciej Bałabanow
Maciej Bałabanow, dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszem Ekspansji Zagranicznej w PFR TFI S.A.

Victoria Dom Holding podpisała umowę, dzięki której pozyska kapitał dłużny w wysokości 7 mln euro od Funduszu Ekspansji Zagranicznej. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wzmocnienie ekspansji deweloperskiej na rynku niemieckim. Obecnie w tym kraju Victoria Dom realizuje dziewięć projektów na terenie Berlina oraz Lipska. W przygotowywaniu jest uruchomienie kolejnych inwestycji. W planie jest również wejście z ofertą do nowych aglomeracji.

Victoria Dom Holding, będąca jedną z największych grup deweloperskich w Polsce pozyskała finansowanie na rozwój działalności prowadzonej na rynku niemieckim od Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanego przez PFR TFI S.A.  Fundusz, który współinwestuje z polskimi firmami kapitałowo lub udzielając finasowania dłużnego w ich zagraniczne projekty inwestycyjne, przeznaczy na ten cel 7 mln euro. Victoria Dom Holding wykorzysta środki m.in. na zakup gruntów oraz finansowanie nowych projektów deweloperskich.

„Jesteśmy dumni, że docenione zostały nasze kompetencje, możliwości oraz skala dotychczasowych osiągnięć deweloperskich. Uzyskane długoterminowe finansowanie od Funduszu Ekspansji Zagranicznej umożliwia nam dalszy dynamiczny wzrost działalności na rynku niemieckim. Jest to dla nas bardzo ważny kierunek rozwoju stanowiący doskonałe uzupełnienie naszej działalności na rynku polskim. Aktywność w Niemczech oceniamy jako bardzo perspektywiczną. Ze względu na preferencje klientów najchętniej kupowane są tam większe mieszkania zrealizowane w systemie pod klucz. Na prowadzonych tam inwestycjach możliwe jest jednocześnie osiąganie wyższych marż niż w naszym kraju” – podkreślił Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.

„Cieszymy się, że Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN może wspierać kapitałowo rozwój Victoria Dom na rynku niemieckim. To kolejne przedsięwzięcie FEZ, które pozwala nam wspierać polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Realizacja projektu z doświadczonym partnerem, daje nam możliwość partycypacji w perspektywicznym rynku budownictwa wielorodzinnego w Niemczech.” – powiedział Maciej Bałabanow, dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszem Ekspansji Zagranicznej w PFR TFI S.A. 

Victoria Dom na rynku niemieckim zarządza obecnie dziewięcioma projektami, z tego siedem powstaje w Berlinie oraz dwa w Lipsku. „W najbliższej przyszłości będziemy się koncentrowali na rozwoju na tych dwóch rynkach. W przygotowaniu mamy tam kolejne projekty, które wkrótce wprowadzimy do oferty. W przyszłości planujemy również poszerzenie naszej ekspansji także o inne duże aglomeracje” – stwierdził Waldemar Wasiluk.  Dodał, że projekty niemieckie są nieco mniejsze pod względem liczby oferowanych mieszkań niż inwestycje realizowane w Polsce, ale zbliżone pod względem wartościowym.

W ramach całej grupy kapitałowej w ofercie i przygotowaniu inwestycji Victoria Dom Holding posiada bank ziemi umożliwiający wybudowanie około 10.000 mieszkań w Polsce i Niemczech.