Victoria Dom pozyskała ponad 50 mln zł z emisji obligacji

Waldemar Wasiluk
Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom

Victoria Dom zakończyła prywatną emisję trzyletnich obligacji korporacyjnych o wartości 50,2 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego oraz refinansowanie poprzednich transz obligacji. Zarząd dewelopera zakłada, że w ramach działalności na rynku polskim i niemieckim rozpozna w tym roku przychody na poziomie powyżej 1 mld zł.

Deweloper Victoria Dom zakończył kolejną emisję obligacji korporacyjnych.  Inwestorzy objęli trzyletnie papiery dłużne o łącznej wartości 50,2 mln zł. Zarząd spółki będzie się ubiegał o wprowadzenie obligacji nowej emisji do obrotu na rynku Catalyst.

„Inwestorzy, do których skierowana została nowa emisja, za nowe papiery zapłacili częściowo gotówką. Pozyskany w ten sposób kapitał obrotowy zostanie wykorzystany na finansowanie nowych projektów i zakup nowych gruntów. Zdecydowana większość zaoferowanych teraz obligacji opłacona została natomiast wcześniej wyemitowanymi obligacjami o terminach zapadalności następujących w maju, lipcu i październiku tego roku oraz czerwcu przyszłego roku” – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Victoria Dom S.A.

Ustalony z reguły trzyletni okres zapadalności obligacji wynika ze standardowego cyklu inwestycyjnego uwzględniającego okres od zakupu działki, poprzez przygotowanie projektu, uzyskanie pozwolenia, realizacji budowy i sprzedaży lokali, aż do zakończenia inwestycji.

Zarząd Victoria Dom z optymizmem patrzy na kolejne okresy. „Obserwujemy ożywienie w naszych biurach, które powinno przełożyć się również na odbicie sprzedaży w porównaniu z poprzednimi okresami. Na zwiększenie zainteresowania klientów pozytywny wpływ ma z pewnością planowane uruchomienie rządowego programu wspierającego zakupu nowego mieszkania. Dlatego systematycznie uruchamiamy nowe projekty i kolejne etapy naszych popularnych inwestycji dopasowują ofertę do potrzeb i oczekiwań klientów” – podkreślił Waldemar Wasiluk.

Deweloper zakłada w tym roku znaczne zwiększenie liczby przekazywanych nowych mieszkań. „W bieżącym roku planujemy oddać do użytkowania około 2 tys. mieszkań, czyli blisko połowę więcej niż w zeszłym roku. W efekcie w ramach polskiego i niemieckiego rynku zakładamy rozpoznanie przychodów na poziomie powyżej 1 mld zł” – dodał Wiceprezes Victoria Dom S.A.