W I kwartale 2018 r. fundusze venture capital zainwestowały blisko 50 mld USD w startupy na całym świecie

0

Cyfrowe innowacje niezmiennie pozostają w centrum zainteresowania inwestorów. Jak wynika z badania KPMG w I kwartale 2018 r. fundusze zainwestowały 49,3 mld USD (ponad 70% więcej niż kwartał wcześniej). USA jest zdecydowanie najważniejszym rynkiem inwestycyjnym – ponad 61% wszystkich pieniędzy zostało ulokowanych przez fundusze właśnie na tym rynku. Systematycznie zmniejsza się liczba transakcji, co dobrze ilustruje trend, że inwestorzy preferują większe inwestycje w bardziej rozwinięte startupy.

Fundusze venture capital już się nauczyły funkcjonować w realiach cyfrowej gospodarki i w naturalny sposób ograniczają swoje ryzyko, inwestując w coraz bardziej rozwinięte startupy. Takie podejście jest uzasadnione ekonomią biznesu venture capital – nakład czasu na selekcję projektów inwestycyjnych, wykonanie transakcji oraz wsparcie startupu w rozwoju, jest niezależny od wielkości zainwestowanych środków, a zależy bardziej od fazy rozwoju startupu i jego specyfiki mówi dr Jerzy Kalinowski, doradca zarządu KPMG w Polsce.

Znacząca rola korporacyjnych funduszy venture capital

Jak wynika z badania KPMG korporacje odgrywają coraz bardziej istotną rolę w ekosystemie finansowania rozwoju startupów – 21% wszystkich transakcji na całym świecie zostało zrealizowanych bezpośrednio przez korporacje lub przez tzw. korporacyjne fundusze venture capital.

Korporacje są świadome, że muszą pozyskiwać innowacje z zewnątrz i dlatego zakładają własne fundusze typu venture capital, które oprócz budowy wartości portfela inwestycyjnego mają przede wszystkim na celu inwestowanie w startupy tworzące rozwiązania wspomagające rozwój korporacji. Także duże przedsiębiorstwa w Polsce zaczynają dostrzegać korzyści z posiadania własnego korporacyjnego funduszu venture capital i stąd też ich zainteresowanie tworzeniem takich wyspecjalizowanych wehikułów inwestycyjnych – mówi dr Jerzy Kalinowski, doradca zarządu KPMG w Polsce.

Startupy bazujące na rozwiązaniach cyfrowych najpopularniejsze wśród inwestorów

Innowacyjne rozwiązania cyfrowe są podstawą modeli biznesowych i operacyjnych zdecydowanej większości startupów, w które inwestują fundusze. Jak wynika z badania KPMG 43% wszystkich transakcji było związanych z inwestycją w przedsiębiorstwa rozwijające nowoczesne oprogramowanie specjalistyczne. Inwestorzy są obecnie najbardziej zainteresowani rozwiązaniami bazującymi na zaawansowanej analizie danych cyfrowych oraz sztucznej inteligencji. Największe nadzieje są związane z wykorzystaniem takich rozwiązań w ochronie zdrowia w zakresie zarówno wczesnej diagnostyki (np. dodatkowe konsultacje), jak również opieki zdrowotnej i prewencji.

Czytaj również:  Trump grozi “shutdown-em”. Nadwyżka budżetu

Adaptowanie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w sektorze usług zdrowotnych jest niezwykle szybkie. Ich wykorzystanie przynosi istotne korzyści nie tylko pacjentom czy lekarzom, ale także regulatorom sektora, zdecydowanie ułatwiając nadzór nad ochroną zdrowia i jakością świadczonych usług mówi dr Jerzy Kalinowski, doradca zarządu KPMG w Polsce.